Komisia volá po reforme európskych univerzít

Komuniké Komisie zdôraznilo potrebu urýchlenej modernizácie európskych univerzít, ktoré vyzýva k „väčšej otvorenosti voči podnikateľskej komunite“.

 

Pozadie

Európa má viac ako 4 000 univerzít, 17 miliónov študentov, 1,5 milióna pedagogických pracovníkov a 435 000 vedcov.

Po diskusiách o reforme univerzít a univerzitného sektora v Európe Európska rada v Hampton Courte v októbri 2005 požiadala Komisiu, aby vypracovala návrhy, ako tento potenciál využiť tak, aby sa stal najväčšou výhodou Európy, najmä z hľadiska programu EÚ pre rast a zamestnanosť.

Otázky

Komisári Ján Figeľ a Janez Potočnik predstavili 10. mája 2006 odpoveď Komisie na požiadavky Summitu v Hampton Courte (EurActiv.sk, 31. október 2005) v podobe komuniké o vyššom vzdelávaní v Európe. Obaja veria, že komuniké bude jasným signálom pre členské štáty o potrebe modernizácie európskych univerzít, a že dokument sa stane „zdrojom inšpirácie“ pre nasledujúci summit Európskej rady v júni 2006.

Komisár pre vzdelávanie a kultúru Ján Figeľ upozornil na „nadmerné množstvo nariadení o univerzitách“ ako na jeden z bodov reformy. Podľa jeho slov by sme naopak „mali podporovať skutočnú autonómiu a zodpovednosť univerzít.“

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik sa zameral na spoluprácu medzi univerzitami a podnikateľským sektorom. „Univerzity sa musia otvoriť podnikateľskej komunite a akceptovať princíp prelínania vedy a podnikania,” uviedol. Zdôraznil tiež význam zvýšenia interdisciplinarity a transdiciplinarity vo výskume.

Medzi ďalšie návrhy Komisie pre reformu vyššieho vzdelávania patrí zavedenie školení o manažmente duševného vlastníctva, komunikácii, networkingu, podnikateľstve a tímovej práci ako súčasť výskumnej kariéry.

Pozície

Expertka Socialistickej skupiny v EP pre oblasť vzdelávania Lissy Gröner uviedla: „Dnes ide o to, čo najlepšie využiť potenciál, a odstrániť štruktúry, ktoré po desaťročia bránili rozvoju systému vyššieho vzdelávania, a konečne zreformovať univerzity tak, aby boli fungujúcimi a konkurencieschopnými subjektmi.”

Nasledujúce kroky

  • Komuniké nie je podkladom pre legislatívny návrh. Je zamerané na vyslanie impulzu pre reformu a demonštráciu podpory úsilia členských štátov v tejto oblasti zo strany Komisie, prostredníctvom otvorených metód koordinácie cez rôzne vzdelávacie programy EÚ.

  • Európska rada sa bude komuniké zaoberať 15.-16. júna 2006.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA