Korutánsko investuje 58 miliónov eur do výskumu

Korutánsko prekonáva v náraste podpory výskumu a rozvoja všetky ostatné rakúske spolkové krajiny.

Krátka správa

Korutánsky fond na podporu hospodárstva (Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds – KWF) zvýšil v minulom roku investície do rozvoja technológií o 60 percent. V roku 2006 sa do rozvoja technológií v Korutánsku investovalo vyše 58 miliónov eur (1,7 milióna slovenských korún). Krajina na juhu Rakúska je vďaka 2,11-percentnej miere investícií do výskumu a rozvoja na treťom mieste spomedzi všetkých spolkových krajín. Od roku 2002 vzrástla miera investícií do výskumu a rozvoja o 0,32 percentných bodov, čo v porovnaní s ostatnými spolkovými krajinami predstavuje najväčší prírastok.
KWF je verejnou inštitúciou, ktorej hlavným poslaním je podporovať modernizáciu a inováciu malých a stredných podnikov v tejto spolkovej krajine, čo by malo viesť k ich väčšej konkurencieschopnosti. Fond pritom berie na osobitný zreteľ, či podporované aktivity vedú k vytváraniu dlhodobo udržateľných celoročných pracovných miest s požadovaniu vyššou kvalifikáciou a zároveň nakoľko zvyšujú exportnú výkonnosť korutánskej ekonomiky.

Korutánsky fond na podporu hospodárstva podporil v rámci rozvoja technológií v Korutánsku 130 projektov sumou vo výške 25 miliónov eur (862 miliónov korún). K tomu treba ešte pripočítať podporu zo spolkových zdrojov vo výške 33,5 milióna eur (1,15 miliardy slovenských korún). Fond pri svojej podpornej činnosti využíva aj európsku pomoc zo štrukturálnych fondov, jeho vlastné fungovanie je čiastočne financované z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA