MEDIA: podpora aj pre slovenských filmových tvorcov

V septembri bude mať premiéru prvý slovenský film, spolufinancovaný Európskou úniou.

Krátka správa

Európsky program MEDIA využívajú aj slovenskí filmoví tvorcovia. Ako nám potvrdil riaditeľ MEDIA Desku Vladimír Štric, už aj niekoľko slovenských filmov získalo finančnú podporu z európskych zdrojov. MEDIA Desk je organizačnou jednotkou Slovenského filmového ústavu spolufinancovanou Európskou komisiou. Úlohou tejto inštitúcie je zabezpečovanie distribúcie informácií o programoch EÚ MEDIA, ich sprístupňovanie v slovenských prekladoch na distribúciu v tlačenej i elektronickej forme, príprava a realizácia propagačných kampaní, avíza na jednotlivé uzávierky (inzercia, publikovanie a pod., zabezpečovanie administratívnej podpory pre podávateľov projektov (pomoc pri vypracovávaní projektov), poskytovanie konzultácií, informácií o termínoch a podmienkach jednotlivých programov a napokon koordinácia s centrálou programov MEDIA a s ďalšími partnermi v zahraničí.

„Slovenské filmové projekty, podporené z programu MEDIA sú zväčša v štádiu pred nakrúcaním. Jeden projekt už však je dokončený: ide o celovečerný film MUZIKA (producent Alef), ktorý bude mať premiéru v septembri tohto roka,“ povedal pre Euractiv.sk Vladimír Štirc. „Okrem toho však získali európsku podporu a iné projekty, napríklad festivaly: Art Film, Bratislavský filmový festival, či Bienále animácií Bratislava,“ doplnil šéf MEDIA Desku. Pokiaľ ide o podporu distribúcie európskych filmových diel, tá sa vždy viaže práve na zahraničné filmy, ale dostávajú ju v našom prípade slovenské distribučné spoločnosti, ktoré takéto filmy európskej produkcie prinesú na Slovensko.

V. Štirc však upozorňuje, že MEDIA Desk nie je oprávnený prijímať projekty so žiadosťou o európske granty: „My o nich podáme informácie, pomôžeme pri vypracovaní projektu, poskytneme informácie ako a kam treba projekt podať, ale vždy sa zasielajú do Bruselu, nie k nám.“ Jednou z foriem podpory je aj možnosť získať štipendium na vybrané podujatia, ktoré sú touto formou spolufinancované z programu MEDIA. V roku 2007 ide o 50 tréningových a vzdelávacích aktivít, o ktorých bližšie informácie nájdete, ak kliknete na príslušnú linku, pripojenú za týmto článkom.

Všetky informácie – vrátane aktuálnych výziev na predkladanie projektov – môžete získať na Grösslingovej ulici č. 32 v Bratislave, kde MEDIA Desk sídli, resp. na bratislavskom telefónnom čísle 52 63 69 35, alebo pošlite e-mail na  adresu info@mediadesk.sk.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA