Microsoft Imagine Cup tento rok na tému zdravie

Microsoft vyhlásil tretí ročník študentskej súťaže Imagine Cup. Tento rok študenti v rámci jednotlivých súťažných kategórií navrhujú technológie, ktoré ľuďom pomôžu zdravšie žiť. O tom, že ide o atraktívnu tému svedčí aj fakt, že tohtoročný záujem slovenských študentov o účasť v súťaži je niekoľko násobne vyšší ako v minulých rokoch. Najúspešnejší študenti majú šancu zmerať si sily s ostatnými vo svetovom finále v indickom Dillí.

Krátka správa

V súťaži Imagine Cup si študenti môžu zdravie sami definovať a rozhodnúť, ako pomocou technológie zmeniť životy ľudí na celom svete. Vybrať si môžu zo šiestich kategórií. Kategória Softvérový návrh nabáda študentov, aby použili svoje technické znalosti a kreativitu na riešenie nejakého aktuálneho problému. Ich úlohou je vymyslieť, otestovať a zabudovať svoj nápad do aplikácie, ktorá môže zmeniť svet. Súťažné návrhy sa hodnotia na základe stupňa inovácie, vplyvu na cieľovú skupinu a efektivity.

V rámci kategórie Algoritmy študenti súťažia v riešení hlavolamov, algoritmických hádaniek a v programovaní. Kategória Krátky film zahŕňa vytvorenie scenára, záznamu a zostrihanie filmu na súťažnú tému Imagine Cup-u. Kategória Informačné technológie overuje schopnosti študentov zo znalosti sietí, databáz a serverov, rovnako ako z oblastí analýzy a rozhodovania v IT prostrediach. Úlohou súťažiacich, ktorí sa zapoja do kategórie Projekt Hishimi – Programátorská bitka je čo najrýchlejšie naprogramovať správanie a stratégiu skupiny postáv v počítačovej hre. No a napokon v rámci kategórie Interface dizajnér súťažiaci využijú najmä kreativitu, pretože ich úlohou je vymyslieť používateľské rozhranie, ktoré je užitočné a príťažlivé a pritom jednoduché a nové.

Súťaž Imagine Cup sa po prvýkrát konala pred tromi rokmi a doteraz sa do nej zapojilo vyše 20 tisíc študentov z vyše 90 krajín. Veľa výhercov minulých ročníkov súťaže si založilo vlastné spoločnosti, pracujú pre významné korporácie a majú možnosť zapojiť svoje projekty do postupov, ktoré ich univerzity využívajú pri vzdelávaní.

Študenti zo Slovenska a  Čiech sa stretnú na regionálnom finále 28. apríla 2006 v Prahe. Najlepší postúpia do medzinárodného kola. Tohtoročné celosvetové finále sa uskutoční v indickom Dillí, kde víťazi môžu získať 8 000 amerických dolárov (USD) za 1. miesto v niektorej z kategórií, avšak v prípade kategórie Softvérový návrh sa hrá až o 25 000 USD.

Medzi slovenskými študentmi je najväčší záujem o kategóriu Softvérový návrh. Za ňou nasledujú kategórie Informačné technológie, Algoritmy a kategória, v rámci ktorej študenti programujú strategickú hru Hishimi. Niekoľko registrácií bolo zaznamenaných dokonca aj v novej kategórii Interface dizajnér a kategórii Krátky film. Do súťaže sa zapájajú hlavne študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. K dnešnému dňu sa zaregistrovalo 188 súťažiacich.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA