Microsoft pomáha zvyšovať digitálnu gramotnosť

Firma Microsoft realizuje na Slovensku niekoľko projektov na podporu zvyšovania digitálnej gramotnosti. Určené sú pedagógom, ale aj ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Krátka správa

Ako vypláva z prieskumu Digitálna gramotnosť na Slovensku, ktorý v minulom roku realizoval Inštitút pre verejné otázky, niekoľkoročné sledovanie vývoja používania a prístupu k počítačom a internetu dokazuje, že Slovensko nie je prípadom dynamického, ale kontinuálneho nárastu. Od roku 1997 sa podiel pravidelných používateľov počítačov zdvojnásobil, pričom v júli 2005 dosiahol úroveň 32 %. S pôvodnými krajinami Európskej únie sa síce ešte nemôžeme porovnávať, ale keď zvážime, že 35 – 40 % domácností vlastní počítač a 27 – 28 % domácnosti je pripojených na internet, môžeme predpokladať, že členovia týchto domácností na počítači určite vedia urobiť aspoň základné činnosti.

„Pôvodným významom slova gramotnosť je schopnosť čítať a písať. Podľa môjho názoru možno počítačovú gramotnosť charakterizovať ako schopnosť zvládnuť na určitej úrovni prácu s počítačom,“ hovorí generálny riaditeľ Microsoft Slovakia Róbert Šimončič. „Počítač poskytuje veľmi veľa možností, ktoré môže človek využiť pre svoj život, zábavu alebo prácu.“ Kvalita počítačovej gramotnosti sa však počíta aj podľa toho, koľko ľudí je naozaj schopných profesionálne počítač zvládnuť. To sa ľudia musia naučiť v zamestnaní a ruka v ruke s tým ide ukazovateľ, ako firmy využívajú výpočtovú techniku. „V tejto oblasti existuje priestor na ďalší rast, pretože hlavne v malých a stredných firmách sú stále možnosti na oveľa efektívnejšie využívanie existujúceho technického vybavenia zamestnancami,“ zdôrazňuje R. Šimončič.

Aktivity smerujúce k rastu počítačovej gramotnosti podniká aj spoločnosť Microsoft. Predovšetkým je to celosvetová iniciatíva Partners in Learning (Partneri vo vzdelávaní), ktorá má na Slovensku veľký úspech. Jeden z programov tejto iniciatívy sa zameriava na prácu so strednými a základnými školami, na ktorých Microsoft spoluzakladá takzvané IT akadémie. „V nich sa vzdelávajú učitelia, ktorí potom ďalej učia žiakov práve základnú počítačovú gramotnosť a zvládnutie počítačových prostriedkov na zvyšovanie produktivity pri práci,“ vysvetľuje R. Šimončič. V súčasnosti funguje na Slovensku takmer 100 IT akadémií.

Ďalším zaujímavým programom Microsoftu sú Moderní učitelia. Ide o spoluprácu s pomerne veľkou komunitu učiteľov, ktorí sú pokrokoví v uplatňovaní informačných technológií pri výučbe. „Majú od nás k dispozícii obsah, pomocou ktorého môžu ďalej rozvíjať svoje schopnosti a učiť študentov a žiakov čo najlepšie a najefektívnejšie pracovať s počítačovou technikou,“ opisuje unikátny program šéf „slovenského“ Microsoftu.

Napokon ešte môžeme uviesť programy v rámci iniciatívy Unlimited Potential (Potenciál bez hraníc). V rámci projektu nazvaného Šanca bez hraníc vznikli zatiaľ tri počítačové učebne – v Bratislave – Petržalke, Piešťanoch a Rožňave a postupne majú vzniknúť ďalšie. Učebne sú vybavené technikou a softvérom a školitelia v nich poskytujú bezplatné kurzy na získanie základnej počítačovej gramotnosti práve ľuďom, ktorí sú sociálne alebo zdravotne menej obdarení a vzdelávať sa v oblasti IT by si nemohli dovoliť. Využívať ich môžu hendikepovaní, nezamestnaní a sociálne slabí, aby mohli získať základné zručnosti, ktoré im neskôr môžu pomôcť získať zamestnanie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA