Microsoft vytvorí 90 nových inovačných centier

Spoločnosť Microsoft oznámila svoj záväzok podporovať tvorbu dlhodobo udržateľných spoločenských a ekonomických príležitostí pre ďalších 5 miliárd ľudí.

Krátka správa

Spoločnosť Microsoft uviedla cenovo dostupný vzdelávací program pre mladých ľudí v rozvojových krajinách a oboznámila verejnosť so svojimi plánmi vytvoriť 90 nových inovačných centier na podporu lokálneho softvérového ekosystému. Je to ďalší krok k naplneniu záväzku Microsoftu pomôcť preklenúť digitálnu priepasť vytvorením nových produktov a programov, ktoré pomôžu priniesť spoločenské a ekonomické príležitosti približne 5 miliardám ľudí, ktorí ešte nemali možnosť spoznať výhody, ktoré nové technológie ponúkajú.

Prostredníctvom rozšírenia projektu Microsoft® Unlimited Potential (Potenciál bez hraníc) firma obnovila a urýchlila svoj dlhodobý záväzok používať technológie, školiace programy a partnerské vzťahy na transformáciu vzdelávacieho systému, podporiť inovácie v danom regióne a priniesť pracovné príležitosti a príležitosti spoločenského a ekonomického rastu pre každého.

„Všetci ľudia si zaslúžia šancu napĺňať svoj potenciál“, povedal Bill Gates, najvyšší predstaviteľ spoločnosti Microsoft. „Aby sme mohli priniesť technologické výhody ďalším 5 miliardám ľudí, je potrebné vytvoriť nové produkty, ktoré budú spĺňať potreby komunít trpiacich nedostatkom, priniesť kreatívne a nové obchodné postupy, ktoré dajú technológiám relevantnejšiu, viac prístupnú a cenovo dostupnú podobu a v neposlednom je nevyhnutná blízka spoluprácu vlády, vzdelávacích inštitúcií a komunitných organizácií danej krajiny,“ dodal Bill Gates.

Ako ďalej uviedol Bill Gates rozšírenie projektu Unlimited Potential sa zameria na tri oblasti: vzdelávanie, inovácie a vznik pracovných a ekonomických príležitosti.

„Pre slabšie sociálne vrstvy je ešte stále domáce využívanie počítačov a internetového pripojenia príliš drahá záležitosť. Rovnako je tomu tak i v prípade aplikácií a informačných zdrojov vhodných pre túto skupinu používateľov, ktoré prichádzajú na svetlo sveta iba veľmi pomaly, z časti aj kvôli tomu, že sa slabšie sociálne vrstvy sami nepodieľali na ich spoluvytváraní,“ povedal C.K. Prahalad, autor a profesor Michiganskej Univerzity (the University of Michigan’s Stephen M. Ross School of Business).

„Na to, aby sme mohli pomôcť vytvoriť aplikácie a spustiť celé obchodné dynamo, ktoré uvoľní ich potenciál, ľudia, ktorí sa nachádzajú na spodku pyramídy potrebujú mať spoľahlivý a cenovo dostupný prístup ku technológiám a zároveň je dôležité, aby si osvojili počítačové zručnosti,“ dodal C.K. Prahalad.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA