Mikolášik podporil Spring Day in Europe

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik sa v rámci aktivity EÚ „Spring Day in Europe“ stretol so žiakmi cirkevnej základnej školy Štefana Šmálika v Tvrdošíne.

 

Krátka správa

Konzervatívny europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS-ED) sa zapojil do aktivity podporovanej EÚ, počas ktorej školy zorganizujú v jarnom období tzv. Spring Day in Europe. V rámci tejto iniciatívy sa študenti snažia čo najviac dozvedieť o činnosti Európskej únie formou diskusie s niektorým zo zástupcov Slovenska v inštitúciách EÚ.

Na podobnej akcii sa už Miroslav Mikolášik v minulosti zúčastnil na gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a v tomto roku prijal pozvanie cirkevnej ZŠ Štefana Šmálika v Tvrdošíne. Po prednáške Diskusia som žiakmi nasledovala prednáška a diskusia bohatá na otázky. Žiaci sa živo zaujímali najmä o prácu poslanca v Európskom parlamente, o inštitúcie EÚ, o slovenských poslancov zvolených do EP, o budúce rozširovanie Európskej únie, zavedenie eura a mnohé iné otázky.

Poslanec Mikolášik povzbudil žiakov k štúdiu cudzích jazykov a do budúcna k využívaniu výmenných študijných pobytov v zahraničí.

Iniciatíva Spring Day in Europe je každoročné podujatie občianskej spoločnosti, venované demokracii a občianstvu, v rámci ktorého sa mladí ľudia učia a vyjadrujú k rôznym európskym otázkam. Kampaň a následná diskusia sa pripravuje niekoľko mesiacov prostredníctvom pedagogických aktivít na školách za účasti národných a európskych rozhodovateľov.

Tohtoročný Spring Day in Europe 2006 sa uskutočnil 21. marca a 9. mája 2006. Jeho téma – Diskusia o našej budúcnosti – otvára množstvo otázok, zaujímavých pre mladú generáciu, napríklad v súvislosti s tzv. Plánom D Európskej únie.

Spring Day in Europe 2006 ponúka všetkým školám z členských, pristupujúcich i kandidátskych krajín EÚ možnosť vyjadriť svoje názory a obavy, a zároveň zvyšovať povedomie mladých Európanov o európskych inštitúciách, úspešnom dialógu s nimi a chápaní európskeho demokratického vývoja. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA