Miliardy z eurofondov pre slovenské školstvo

V Bratislave sa o týždeň uskutoční seminár o operačných programoch v oblasti školstva.

Krátka správa

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) organizuje na budúci štvrtok – 17. mája 2007 – v Bratislave odborný seminár s názvom Operačné programy 2007 – 2013 a informatizácia v slovenskom školstve. Podujatie sa uskutoční v hoteli Dukla v Bratislave na Dulovom námestí č.1 so začiatkom o 9. hodine. Určené je predovšetkým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, predstaviteľom akademickej obce a ich partnerským organizáciám. Účasť na seminári je bezplatná.

Hlavnými prezentátormi na podujatí budú riaditelia odborov, ktoré majú na starosť administráciu oboch operačných programov v rezorte školstva: Peter Mravec z odboru pre OP Výskum a Vývoj a Martina Šimová z odboru pre OP Vzdelávanie. Vo svojich vystúpeniach predstavia momentálnu podobu oboch operačných programov, budú hovoriť o ich štruktúre, prioritných osiach a cieľoch, poskytnú informáciu o doterajších výsledkoch rokovaní s Európskou komisiou, keďže dnešná podoba oboch OP ešte nie je definitívne odsúhlasená v Bruseli.

Okrem nich vystúpi aj zástupca Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý poskytne obdobné informácie o Regionálnom operačnom programe. Aj v ňom sa budú nachádzať nemalé finančné prostriedky pre základné a stredné školy. O informatizácii v gréckom školstve v programovacom období 2000-2006 bude hovoriť zahraničný hosť, Ioannis Drakopoulos z konzultačnej spoločnosti Dextera Consulting z Atén.

Konkrétne programy v tejto oblasti predstavia zástupcovia niekoľkých firiem, zaujímavou bude najmä spoločné vystúpenie Zuzany Olšovej zo spoločnosti Microsoft a  Martiny Slabejovej z Public Sector Lead. Tie budú prezentovať program grantového poradenstva spoločnosti Microsoft EUGA, aj konkrétne prípadové štúdie v oblasti školstva. Program EUGA poskytuje žiadateľom o granty pomoc od vytipovania vhodnej grantovej schémy pre ich požiadavku až po spracovanie samotného projektu pre grantové konanie.

Záujemcovia o účasť na seminári ju musia potvrdiť vopred do utorka 15. mája 2007 elektronickou správou zaslanou na adresu milan@p3.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA