Na jadrovú fúziu vyčlenila Komisia ďalších 1,4 miliárd eur

Vzhľadom na neochotu vlád jednotlivých členských štátov o zaplátanie finančnej diery v niekoľkomiliardovom medzinárodnom výskumnom projekte zameranom na jadrovú fúziu ITER Komisia na tento účel vyčlenila dodatočnú sumu 1,4 miliardy eur. Pokúša sa tak zachrániť dobré meno EÚ pred medzinárodnými partnermi.

Komisia tento týždeň prijala návrh krátkodobého financovania na vystavanie demo reaktoru fúzie ITER. Cieľom reaktora bude napodobniť druh fúzie, ktorý sa odohráva na slnku a je bohatým zdrojom energie. Kvôli omeškaniam je však začiatok jeho výstavby naplánovaný až na rok 2012. Niektorí kritici preto vyzývajú k jeho pozastaveniu ešte pred zahájením prác. Projekt ITER je ale predmetom medzinárodnej zmluvy a tú nie je ľahké vypovedať. Krízou postihnuté členské štáty už ale začínajú pochybovať o návratnosti celej investície.

V snahe zabezpečiť financovanie európskej časti projektu tak chce EK vyčleniť 1,4 miliardy eur nevyužitých prostriedkov z rozpočtu EÚ (940 miliónov eur) a zo Siedmeho rámcového programu pre výskum FP7 (460 miliónov eur).

Ministri EÚ pre výskum Komisiu na tento krok splnomocnili, keďže sa im na jar tohto roku nepodarilo dospieť ku kompromisu v otázke, odkiaľ zobrať dodatočné zdroje na financovanie projektu, ktorého náklady neustále narastajú. Od začiatku prác sa účet EÚ za projekt takmer strojnásobil. Pôvodne sa počítalo s výdavkami vo výške 2,7 miliardy eur. V súčasnosti už však podľa predpokladov Únia zaplatí do roku 2020 približne 6,6 miliardy eur, pričom Francúzsko ako sídlo projektu má vyčleniť ďalších 1,3 miliardy eur.

Eurokomisár Janusz Lewandowski a jeho kolegyňa zaoberajúca sa výskumom a inováciami Máire Geoghegan- Quinn podčiarkli, že „ITER sa môže v budúcnosti stať bezpečným, čistým a nevyčerpateľným zdrojom energie.“ To podľa nich znamená, že projekt má nevyčísliteľnú hodnotu, „najmä ak vezmete do úvahy obchodný deficit EÚ za energiu, ktorý v roku 2008 dosiahol takmer 400 miliárd eur.“

Návrh Komisie zároveň jasne uvádza, že „rozpočet EÚ nemôže byť vystavovaný požiadavkám, aby pracoval so zvýšenými nákladmi“. Podčiarkuje tak, že v nasledujúcom rozpočtovom období po roku 2013 bude musieť EÚ prispievať ročne fixnou sumou na projekt ITER tak, aby prekročenie nákladov v budúcnosti nedoľahlo opäť na rozpočet Únie.

Návrh, ktorý tak dopĺňa súčasný rozpočet EÚ na obdobie rokov 2007 až 2013 si teraz vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu a Rady ministrov EÚ, ktorí reprezentujú jednotlivé členské štáty.

Ďalšie kroky:

27.-28. júla 2010: Mimoriadne stretnutie Rady ITER v Cadarache, ktorého cieľom je schváliť návrh Komisie

2012: začiatok budovania ITER

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA