Najlepšie vedecké talenty Slovenska

Celoslovenské finále Slovenského národného kola 19. ročníka Súťaže Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS).

Krátka správa

Záver apríla bol v kongresovej sále vzdelávacieho strediska Slovenskej sporiteľne v Bratislave vyhradený pre mladých slovenských vedcov. V celoslovenskom finále EUCYS predstavilo 53 stredoškolákov 35 originálnych a inovatívnych projektov zo širokého spektra vedeckých a technických oblastí. Záštitu nad podujatím tento rok prevzal, štátny tajomník Ministerstva školstva SR Jozef Habánik, ktorý má vo vedení rezortu na starostu vedu, techniku, deti a mládež. Organizátorom podujatia bolo opäť občianske združenie Mladí vedci Slovenska s finančnou podporou MŠ SR a Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Hodnotiaca komisia bola zložená z popredných odborníkov vedeckých a výskumných pracovísk a na jej čele pôsobil doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD. z Katedry Informatiky (KI) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Za najkvalitnejšie vedecké projekty mladých Slovákov komisia vyhlásila Sledovanie toxického vplyvu ortuti a kadmia na vývoj Artemia salina autora Milana Marettu z gymnázia na Exnárovej ulici v Košiciach), Tečenie prúdu kvapaliny s voľným povrchom a vznik kvapiek autoriek Annamárie Šofrankovej a Viktórie Soltészovej z gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach a Štúdium symbiotickej premennej hviezdy BF Cygni, ktorého autorom je Ľubomír Urbančok z gymnázia na Námestí padlých hrdinov 2 vo Fiľakove.

Tieto najkvalitnejšie vedecké a výskumné počiny budú Slovenskú republiku reprezentovať na európskom finále 19. ročníka súťaže EUCYS, ktoré sa uskutoční v septembri v španielskej Valencii. Na európskom finále EUCYS sa stretne približne 100 mladých vedcov vo veku od 14 do 21 rokov z 36 štátov, aby prezentovali okolo 80 vedeckých projektov a súťažili o finančné ceny v celkovej hodnote 28 500 EUR a o ďalšie rôzne čestné ocenenia, špeciálne ceny, študijné pobyty a vecné ceny. Je to jeden zo spôsobov ako upozorniť spoločnosť na význam vedy, výskumu a vývoja a zároveň ako zaujať mladých ľudí vedou a následne orientovať ich záujem o vedeckú kariéru. Súťaž je súčasťou 7. rámcového programu EÚ v časti Veda v spoločnosti, ktorej cieľom je okrem študovania vzťahu vedy a spoločnosti aj podpora budúcej generácie mladých vedcov a výskumníkov v Európe.

Ďalších 14 študentov zo slovenského finále bolo odmenených účasťou na zahraničných podujatiach, ktoré sú určené pre nadaných mladých ľudí v oblasti vedy a techniky a predplatným časopisu Quark.

Štátny tajomník MŠ SR Jozef Habánik vo svojom príhovore súťažiacim zdôraznil, že starostlivosť zo strany štátu a podporovanie talentovaných študentov, potenciálnych mladých výskumníkov a vedeckých pracovníkov, je z pohľadu peripetií na ceste do vedomostnej spoločnosti, kľúčovým aspektom úspechu. „Som pevne presvedčený, že práve podujatie tohto typu bude štartom a začiatkom náročnej cesty vedeckého bádateľa a zároveň životným poslaním,“ povedal J. Habánik.

Aj tento ročník súťaže pripravilo občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠ SR. Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska z dlhodobého hľadiska je vyhľadávanie talentov v oblasti vedy a techniky a popularizácia vedy medzi mladými ľuďmi. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA