Nedostatočne integrovaní imigranti sa zle učia

Podľa štúdie OECD sa mnohým rozvinutým krajinám nedarí pomáhať deťom imigrantov integrovať sa prostredníctvom vzdelávania. Najhoršie to zvládajú Belgicko a Nemecko.

 

Krátka správa

Aktuálna štúdia OECD skúma študijné výsledky študentov z prostredia imigrantov a porovnáva ich s výsledkami domácich študentov. Správa sa zameriava na prístup krajín k integrácii imigrantov, prístup študentov – imigrantov k škole, ich motiváciu, sociálne pozadie a jazyk, ktorým hovoria doma.

Štúdia tiež samostatne hodnotí výsledky prvej a druhej generácie študentov – imigrantov, pretože druhá generácia by mala dosahovať lepšie výsledky, než prvá. V tomto ohľade neexistuje rozdiel medzi študijnými výsledkami druhej generácie imigrantov a domácich študentov v Kanade, Austrálii či na Novom Zélande. V Nemecku a Belgicku má však prvá i druhá generácia imigrantov rovnako zlé výsledky, a medzi nimi a domácimi študentmi je veľký rozdiel.

Vo Švédsku je veľký rozdiel vo výsledkoch prvej a druhej generácie imigrantov, čo naznačuje, že Švédsko je relatívne úspešné v integrácii druhej generácie študentov – imigrantov.

„V krajinách, ktorým sa úspešne darí integrovať druhú generáciu študentov – imigrantov, fungujú stabilné podporné štruktúrne systémy pre pedagógov i študentov, uviedol Andreas Schleicher z OECD. „Zavedená jazyková podpora počas vzdelávania v predškolskom veku a na základnej škole tiež zohráva úlohu,” dodal.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA