Nové možnosti zvyšovania počítačovej gramotnosti pre ľudí v strednom veku

Nezisková organizácia P-MAT odštartovala spolu s Microsoftom vzdelávací projekt 40 UP – Užívajme počítač po štyridsiatke.

Krátka správa

Projekt podporil Microsoft v rámci svojho vzdelávacieho programu Unlimited Potential. Jeho cieľom je priblížiť počítače ľuďom v strednom veku, ktorí s nimi dosiaľ nemajú nijaké skúsenosti. Séria školení má umožniť každému získať základné zručnosti a vedomosti potrebné na prácu s počítačom. To by malo zvýšiť šance na uplatnenie ľudí s počítačovým handicapom, s osobitným zreteľom na regióny s vysokou mierou nezamestnanosti.

Generálny riaditeľ Microsoftu Róbert Šimončič v tejto súvislosti upozorňuje, že „počítač poskytuje veľmi veľa možností, ktoré môže človek využiť pre svoj život a kariéru. Spoločnosť Micorosoft chce pomôcť ľuďom, ktorí by inak nemali možnosť naučiť sa pracovať s počítačom a dať im šancu zvýšiť si svoju kvalifikáciu a uplatniť sa na pracovnom trhu.“ Podľa Šimončiča je zvyšovanie digitálnej gramotnosti ľudí jedným z  predpokladov úspešného budovania vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Microsoft prerozdelí v roku 2007 mimovládnym organizáciám na celom svete 55 miliónov dolárov. Projekt bratislavskej neziskovej organizácie P-MAT podporil sumou 1.3 milióna korún na školenie školiteľov, samotné vzdelávanie účastníkov, ako aj na materiálne a technické zabezpečenie celého projektu. Podľa manažérky projektu Viery Bukovenskej nie je táto aktivita pre P-MAT novinkou. „Už roky sa venujeme vzdelávacím aktivitám pre deti a dospelých. Usilujeme sa pritom pracovať aj v regiónoch s obmedzenými možnosťami vzdelávania a vyplnenia voľného času. Naše aktivity smerujú k dlhodobej práci formou odlišujúcou sa od klasického školského vzdelávania. Vďaka Microsoftu môžeme projekt zorganizovať v rozsahu, aký sme už dávno plánovali, no nemali sme na neho dostatok prostriedkov.“

Kurzy sa uskutočnia od mája do decembra 2007 po celom Slovensku. Informovať o nich budú plagáty na úradoch práce a internetová stránka projektu. Záujemcovia tam nájdu údaje o obsahu kurzov, o školách v ich okolí, v ktorých sa kurzy uskutočnia, i na lektorov, u ktorých sa môžu prihlásiť. Výsledkom bude 1500 ľudí, pripravených na uplatnenie v oblastiach, ktoré boli pre nich doteraz nedostupné. Program tak napĺňa krédo spoločnosti Microsoft, podľa ktorého informačné technológie majú slúžiť ľuďom a umožňovať jednotlivcom aj komunitám využiť svoj potenciál naplno.

Unlimited Potential je celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom je naučiť akýmkoľvek spôsobom znevýhodnených ľudí pracovať s počítačom. Microsoft takto prispieva na vybavenie a prevádzku komunitných centier a špeciálnych vzdelávacích stredísk, v ktorých sa ľudia budú učiť pracovať s počítačom. V priebehu piatich rokov bude mať program k dispozícii až miliardu dolárov. Od roku 2003 už Microsoft vynaložil vyše 255 miliónov dolárov buď v hotovosti, alebo vo forme svojho softvéru. Tieto granty boli určené účastníkom projektu z viac ako 100 krajín v Afrike, Ázii, Európe, Latinskej Amerike, Strednom Východe a Severnej Amerike.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA