Pán Barroso, prečo Lisabon nefunguje?

Podpredseda parlamentnej frakcie Socialistov Harlem Désir vyzval predsedu Európskej komisie Barrosa, aby sa vyjadril k otázke, prečo EÚ zaostáva pri dosahovaní lisabonských cieľov.

 

Krátka správa

Neschopnosť Európy dosiahnuť vlastné ciele v oblasti vzdelávania v rámci stratégie pre rast a zamestnanosť vzbudzuje veľký záujem u európskych sociálnych demokratov. Podpredseda Socialistickej skupiny v EP Harlem Désir 18. mája požiadal predsedu Komisie Barrosa o vyjadrenie, prečo vzdelávania v EÚ nefunguje tak, ako by malo.

Dôvodom pre túto výzvu je správa, že minulý rok opustilo školské lavice ešte pred dokončením stredoškolského vzdelania viac ako 6 miliónov mladých ľudí, a že od roku 2003 nebol dosiahnutý žiadny pokrok pri riešení problému 20-percentnej negramotnosti 15-ročných napriek stanovenému cieľu znížiť úroveň negramotnosti na 15,5% do roku 2010.

Vo svojom liste predsedovi Barrosovi europoslanec Désir označil vzdelávanie a odbornú prípravu za „kritické faktory v rozvoji dlhodobého potenciálu konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti EÚ“.

Poukázal na to, že do programov celoživotného vzdelávania by sa museli zapojiť štyri milióny dospelých ľudí, aby boli dosiahnuté ciele tzv. Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Désir citoval dokument Komisie o „Pokroku smerom k lisabonským cieľom vo vzdelávaní a odbornej príprave“ a podčiarkol skutočnosť, že najlepšie výsledky účasti na programov celoživotného vzdelávania majú Švédsko (34,7%), Veľká Británia (29,1%) a Dánsko (27,6%).

Dodal, že „tento dokument ukazuje, že ak chce Európa zlepšiť svoje hospodárske výsledky, musí viac investície do vzdelávania a odbornej prípravy ľudí.“ Europoslanec poukázal na spojenie medzi vysokou účasťou občanov na programoch celoživotného vzdelávania a výsledkami v oblasti rastu a zamestnanosti.

Désir v liste priznáva, že za vzdelávaciu politiku a detaily programov všeobecného a odborného vzdelávania sú zodpovedné jednotlivé členské štáty Únie. V závere listu položil José Manuelovi Barrosovi otázku: „Ako je možné spojiť národnú suverenitu členských štátov so zodpovednosťou Komisie za dosahovanie lisabonských cieľov?“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA