Parlament: Európa potrebuje kreatívne a inovatívne vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie a podporovanie nových zručností, ako mediálna a počítačová gramotnosť, sú pre EÚ kľúčové, ak sa chce stať do roku 2010 svetovým lídrom v oblasti vzdelávania. Zhodli sa na tom európski poslanci, ktorí súčasne vyzdvihli rolu kreativity a inovácií.

Učitelia a starší pedagogickí zamestnanci by mali absolvovať školenia, ktoré sa zamerajú na výučbu nových zručností, nevyhnutných z hľadiska budúcich požiadaviek pracovného trhu, zhodli sa poslanci EP v správe, ktorú schválili 18. decembra. V texte sa ďalej uvádza, že zatiaľ čo je rola učiteľa kľúčovou pre prípravu mladej generácie na vstup na pracovný trh, aj starší pedagógovia by sa mali vzdelávať, aby dokázali byť konkurencieschopnými voči svojim mladším kolegom. V prípade starších učiteľov ide o nevyhnutnosť – zvlášť v čase  svetového hospodárskeho útlmu, ktorý býva spojený spravidla s rastom nezamestnanosti.

Kvalita vzdelávania a samotných učiteľov je výrazne spomenutá aj v novej iniciatíve Európskej komisie o vzdelávaní, ktorá vychádza z predpokladu, že do roku 2020 sa trh práce od základu zmení. V rámci členských krajín EÚ sa vytvorí približne 20 mil. nových pracovných miest, ktoré budú bezprostredne späté s informačnými a komunikačnými technológiami, ako i s tzv. „zelenými“ technológiami.

Ligia Deca, predsedníčka Únie európskych študentov (ESU) pre EurActiv povedala, že zameranie sa na kvalitu vyučovania je „rozhodujúce,“ pretože vytvára spojitosť medzi vyšším vzdelávaním a výskumom. Čo je potrebné, je „konkrétne hodnotenie a porovnávanie,“ ktoré povzbudí krajiny, aby „naozaj prijali [konkrétne] opatrenia,“ doplnila. Končiace sa Francúzske predsedníctvo predstavilo v tejto oblasti niekoľko iniciatív, ale bude na Českom predsedníctve, aby sa rozhodlo rozvinúť ich, myslí si Deca. Na druhej strane, vzdelávanie sa medzi prioritami Prahy nenachádza. Na najvyšších priečkach priorít sa nachádzajú ekonomika, energetika a vonkajšie vzťahy.

Výučba cudzích jazykov a výchova k podnikateľskému duchu sú ďalšie oblasti, ktoré vo svojej správe označili európski poslanci za kľúčové. Súčasne podčiarkli potrebu kreativity a inovácií, ktoré budú hlavnými témami budúcoročného tématického „Európskeho roka“ 2009.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA