Politici nerozumejú vedcom

Podľa výsledkov švédskej štúdie politici veria výskumu a dôverujú výskumníkom, no dôležité vedecké poznatky nijak nevyužívajú.

Krátka správa

Podľa štúdie Vetenskap & Allmänhet, švédskej asociácie, ktorá sa snaží podporovať dialóg a dôveru medzi verejnosťou a výskumnými pracovníkmi, politici nevyužívajú dôležité výsledky výskumov v oblasti medicíny, technológie, či prírodných vied.

Paradoxom však je, že podľa výsledkov interview v tej istej štúdii politici tvrdia, že tieto tri oblasti vedy majú najväčší dopad na vývoj spoločnosti. Protirečivý je aj fakt, že politici priznávajú, že „sociálne a spoločenské vedy majú omnoho nižší vplyv na spoločenský vývoj“, no súčasne dodávajú, že práve sociálne a spoločenské vedy vytvárajú základ politických návrhov.

Autori štúdie vidia príčinu tohto rozporu v tom, že politici pochádzajú častejšie z oblasti spoločenských vied a preto pre nich môžu byť informácie z prírodných vied zložitejšie a menej pochopiteľné.

„Výskumní pracovníci a politici žijú v rozdielnych svetoch, hovoria rozdielnymi jazykmi a majú rozdielne perspektívy“, tvrdia autori štúdie. Rovnaké závery podľa nich vyplývajú z podobných prieskumoch v iných krajinách.

Výskumní pracovníci a politici by si podľa štúdie mohli lepšie rozumieť ak by mali viac príležitostí na kontakt, dialóg a nová spôsoby výmeny informácií. Pomôcť môžu aj „ľahko stráviteľné“ zhrnutia výsledkov výskumov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA