Ponuka unikátnej stáže v USA

Vybraní študenti zo Slovenska a Čiech budú mať v lete možnosť pracovať v sídle spoločnosti Microsoft spolu s úspešnými študentmi z celého sveta.

Krátka správa

Spoločnosť Microsoft prijíma do 31. januára 2007 prihlášky od českých a slovenských študentov na účasť v projekte Internship Program For IT Students. Ten umožní najkvalifikovanejším z prihlásených študentov tri mesiace pracovať spolu so zamestnancami firmy Microsoft v jednotlivých produktových skupinách.

Program je určený študentom tretích a štvrtých ročníkov vysokých škôl v odboroch orientovaných na informačné technológie. Microsoft od úspešných kandidátov očakáva nadšenie pre programovanie a skúsenosti v tejto oblasti, schopnosť plynule komunikovať v anglickom jazyku a zároveň túžbu dosahovať náročné ciele. Microsoft im v priebehu trojmesačnej stáže ponúkne najlepšie nástroje a technológie a unikátnu príležitosť, ako zahájiť svoju kariéru.

„Projekt Internship Program For IT Students umožňuje nadaným študentom získať skúsenosti od najlepších odborníkov v danom obore,“ uviedla Martina Šmidochová, personálna riaditeľka spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. „Verím, že zástupca z nášho regiónu sa v Redmonde nestratí a vyťaží zo svojej stáže maximum pre ďalšie štúdium aj ďalšie uplatnenie sa.“

Stážisti budú riešiť skutočné úlohy pri vývoji nových produktov v spolupráci so zamestnancami Microsoft, aby prispeli k dodaniu špičkového softvéru v stanovenom termíne. Každého člena programu bude pracovným procesom viesť skúsený odborník, Pre stážistov budú pripravené aj spoločenské aktivity, ktoré podporia ich zmysel pre tímovú spoluprácu.

Marketingový riaditeľ agentúry CCUSA Michal Baran tvrdí, že Internship program je jedinečná príležitosť ako si rozšíriť osobné a profesionálne skúsenosti. Práca v krajinách so silnou ekonomikou prináša účastníkovi programu zlepšenie jazykových znalostí i  nový pohľad na odborné riešenia a metódy práce. Je to len zlomok z nadobudnutých skúseností, ktoré možno využiť po návrate na Slovensko.“

V rámci projektu chce Microsoft obsadiť pozície Software Design Engineer (SDE) a Software Design Engineer in Test (SDET). SDE sa podieľa na vývoji aplikácií, nástrojov a operačných systémov novej generácie. Úzko spolupracuje na návrhoch a stanovení dôležitosti nových funkcií. Táto pozícia otvára záujemcom nové technické obzory a dáva im možnosť zanechať po sebe trvalý technologický odkaz. SDET je zodpovedný za vývoj nástrojov pre automatické testovanie softvéru pre interné aj verejné použitie. Jeho hlavnou prednosťou je schopnosť odhaliť špecifickú chybu v zdrojovom kóde a opraviť ju, či vyvinúť nástroj na jej opravu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA