Potočnik: Slovensko zatiaľ nevyužilo svoj vedecký potenciál

Janez Potočnik, komisár zodpovedný za vedu a výskum, pri návšteve Bratislavy konštatoval, že Slovensko „zatiaľ naplno nevyužilo svoj vedecký potenciál“. V mene Komisie oznámil, že Brusel je pripravený podať pomocnú ruku.

https://euractiv.sk

„Kde sa dnes nachádza Slovensko? Myslím, že sa všetci zhodneme že Slovensko zatiaľ úplne nevyužilo svoj vedecký potenciál. Ak sa pozrieme na posledné štatistiky, investovanie 0,46 percenta HDP do výskumu a vývoja je nízke, dokonca aj v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ,“ konštatoval v piatok (3.4.) v Bratislave Janez Potočnik, člen Európskej komisie zodpovedný za oblasť vedy a výskumu.

Komisár je presvedčený, že Slovensko sa nachádza na dôležitej križovatke, pokiaľ ide o výskum a vývoj (R&D). V tomto smere ocenil modernizačný program Slovensko 21, ktorého ciele by sa mali podľa neho čím skôr implementovať v praxi. Komisár doplnil, že okrem toho sú tiež potrebné: „Reforma výskumu a vývoja financovaného z verejných zdrojov, prehlbovanie efektu prelievania a zameranie sa na ľudí“.

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR, si myslí, že „Slovensko nepotrebuje ani dvanásť priorít vo vede a výskume a v oblasti technologického rozvoja. Stačia Slovensku tri až štyri, či päť priorít“. Podľa neho sa ani veľké krajiny v Európe nešpecializujú na veľký počet priorít, preto by si ani Slovensko nemalo klásť prehnané ciele (EurActiv 06/04/09).

Potočnik a Čaplovič vystúpili v na konferencii „Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO“ 3. apríla 2009 v Bratislave. Organizovali ju Úrad vlády SR a Ministerstvo školstva SR, v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Odbornú garanciu nad konferenciou prevzala SOVVA – Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity.

REKLAMA

REKLAMA