Potočnik za rýchle prijatie FP7

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik vyzval poslancov Európskeho parlamentu, aby prijali správu o FP7 a zabezpečili tým prijatie programu do októbra 2006. To umožní spustenie programu začiatkom roka 2007.

 

Krátka správa:

„Kalendár prijatia FP7 je extrémne tesný v porovnaní s predchádzajúcim rámcovými programami. Ak máme rámcový program realizovať včas pred rokom 2007, potrebujeme o ňom dohodu v októbri. Všetci musíme zabezpečiť, aby v procedúre nenastali zo žiadnej strany zdržania. Toto je absolútny predpoklad pre úspešný prechod od existujúceho programu na nový,“ povedal komisár Potočnik Výboru pre priemysel, výskum a energiu Európskeho parlamentu 26. januára 2006.

Pokiaľ ide o obsah FP7, je predmetom revízie vzhľadom na nižší rozpočet, než pôvodne navrhovala Komisia. Potočnik však neočakáva žiadne zmeny, pokiaľ ide o obsah. Povedal však, že „načasovanie a zavedenie nových iniciatív si zaslúži opatrné myslenie“.

Pri komentovaní návrhu správy výboru o FP7 Potočnik vyjadril svoj nesúhlas s navrhovanou zmenou statusu Európskej výskumnej rady (ERC). Návrh správy o FP7 navrhuje zriadenie ERC ako právnickej osoby úplne oddelenej od Komisie namiesto toho, aby bola založená ako výkonná agentúra – právnické osoba, zodpovedajúca sa Komisii.

Niektorí vedci sa obávajú, že ak bude ERC agentúrou, mohlo by to viesť k politickým kritériám určovania vedeckých priorít, ignorovaniu rád Vedeckej rady ERC Komisiou. No ak by bola ERC nezávislá, bola by zraniteľná princípom „juste retour“, čo znamená štruktúru, igonorujúcu vedecké zásluhy a distribujúcu granty podľa národných kvót alebo príspevkov do rozpočtu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA