Projekt Grantového poradenstva VZOSTUP už aj na Slovensku

Univerzity sú jednou z cieľových skupín nového poradenského projektu, ktorý je po pilotnej fáze plne k dispozícií aj pre slovenské subjekty. Grantové poradenstvo VZOSTUP je spoločným projektom spoločností Microsoft, Intel a Hewlett-Packard a má pomôcť slovenským firmám a inštitúciám využiť štrukturálne fondy EÚ.

Krátka správa

Vysoké školy, ale okrem nich aj malé a stredné podniky, neziskové organizácie, či samospráva môžu takto získať všeobecný prístup ku grantom, predovšetkým však ku grantom zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Databáza grantového poradenstva VZOSTUP ponúka prostredníctvom internetu všeobecné informácie o grantoch, grantový slovník a aktuálna databáza grantov, v ktorej možno vyhľadávať podľa špecifík organizácie. Ďalej databáza obsahuje detailné informácie o každom grante. Databáza grantov sa aktualizuje každý deň a v súčasnej dobe obsahuje viac ako 6 500 otvorených grantov.

Registrácia na webe je bezplatná a umožňuje automaticky dostávať informácie o každej zmene v grantovej databáze, ale aj dohodnúť si e-mailom alebo telefonicky konzultácie. Tie zahŕňajú vyhodnotenie situácie žiadateľa z hľadiska možnosti získať grant, poradenstvo ako vyplniť žiadosť o grant, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Cost-Benefit analýza), vypracovanie a podanie žiadosti a konzultačnú pomoc pri samotnej realizácii grantu (napríklad práca s nákladmi a pod.). Tieto poradenské služby sú takisto bezplatné a zabezpečujú ich špecialisti spoločnosti Microsoft a externé poradenské firmy.

Počas vlaňajšej pilotnej fázy nebol k dispozícii špeciálny webový portál, program fungoval prostredníctvom špecialistov spoločnosti Microsoft a jej partnerov. Na Slovensku sa uskutočnilo 24 verejných seminárov a roadshow, na ktorých sa zúčastnilo približne 700 zástupcov firiem a inštitúcií. Ďalej spoločnosť Microsoft zorganizovala 16 školení pre partnerov, na ktorých sa zúčastnilo 380 zástupcov partnerských firiem. Celkovo bolo počas pilotnej fázy projektu zhodnotených 65 potenciálnych žiadostí o grant. Podaných bolo 18 žiadostí, z toho tri za nemocnice a 15 za obce. Doteraz bol grant reálne pridelený v troch prípadoch.

Program Grantového poradenstva VZOSTUP je súčasťou celoeurópskeho grantového programu EUGA (EU Grant Advisor). Ten sa zo Španielska postupne „rozširuje“ do všetkých 25 krajín EÚ. Microsoft, Intel Hewlett-Packard chcú takto dlhodobo podporovať ciele Európskej komisie a prispievať k vytvoreniu súťaživejšieho a dynamickejšieho podnikateľského prostredia v Európe.

Európska únia vytvorila na podporu rastu a inovácie štrukturálne fondy vo výške 117 miliárd euro. Odhaduje sa, že väčšina dotknutých inštitúcií nevie, že spĺňajú podmienky pre takúto podporu. Pritom napríklad univerzitám, ale aj niektorým iným vzdelávacím inštitúciám môžu granty pokryť až 100 % nákladov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA