Škola v Európe – Európa v škole

Na Slovensku vyšla nová pomocná učebnica pre stredné školy o Európskej únii, ktorej vydanie podporil úrad vlády a Zastúpenie Európskej komisie v SR.

Krátka správa

Jedným z cieľov Európskej komisie je viesť neustály dialóg s občanmi Európskej únie. Komisia si váži názory a postoje každého a je pripravená vždy načúvať. Zastúpenie Európskej komisie preto podporuje informovanú diskusiu o Únii na Slovensku. No a jej dôležitou súčasťou sú mladí ľudia.

Práve im je určená knižná publikácia Škola v Európe – Európa v škole. Túto ojedinelú učebnicu o EÚ vydal Úrad vlády SR a Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v Bratislave. Kniha sa pre mládež pútavou formou zaoberá historickým vývojom, obsahom a budúcnosťou európskej integrácie. Publikácia je ako doplnkový učebný text distribuovaná na všetky stredné školy, ako aj zdarma poskytovaná v rámci informačných aktivít Zastúpenia Európskej komisie a Úradu vlády SR.

Stredoškoláci budú učebnicu o EÚ používať od septembra. Na rozdiel od množstva brožúr, ktoré sú bežne dostupné, nový doplnkový učebný text je písaný neformálnym a subjektívnejším štýlom, ktorý má priblížiť Európsku úniu študentom a vytvoriť na školách európsku atmosféru.

Kniha navyše obsahuje aj študijného sprievodcu pre učiteľov a množstvo aktivít a hier. Text má tak vytvárať priestor na diskusiu a stimulovať záujem o Európu. Jej autorom je publicista Juraj Alner a v sídle Zastúpenia EK v SR ju do života uviedli podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič a Roman Schönwiesner, poverený vedením Zastúpenia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA