Slovenskí mladí vedci do európskeho finále

Minulý víkend v Bratislave vyhlásili víťazov Slovenského národného kola 18. ročníka súťaže Európskej únie pre mladých vedcov. Traja mladí študenti boli ocenení a budú nominovaní do európskeho finále.

Krátka správa

Dvadsať projektov mladých európskych vedcov z najrôznejších oblastí vybrala odborná hodnotiaca porota do slovenského národného finále celoeurópskej súťaže. Spomedzi nich ocenila sedem najlepších, ktorými sú Dávid Gustafík a Filip Tóth zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave, Lucia Martincová z Gymnázia na Exnárovej ulici v Košiciach, Anna Kováčová z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, Milan Beran, Ján Belica zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave a Andrej Pančík z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici.

Súťaž (EUCYS – The European Union Contest for Young Scientists) je určená študentom všetkých typov stredných škôl vo veku od 14 do 20 rokov, ktorí sa zaujímajú o vedu a techniku. Jej „predchodcom“ bola medzinárodná súťaž spoločnosti Philips, ktorá v rokoch 1968 až 1988 umožňovala víťazom národných súťaži mladých bádateľov prezentovať výsledky svojej práce na medzinárodnej úrovni. Prvý ročník EUCYS sa uskutočnil v Bruseli v roku 1989. V úlohe hostiteľov Súťaže Európskej únie pre mladých vedcov sa vystriedali tieto mestá: Brusel, Copenhagen, Zürich, Sevilla, Berlín, Luxemburg, New Castle, Helsinky, Miláno, Porto, Thessaloniky, Amsterdam, Bergen, Viedeň, Budapešť, Dublin a vlani to bola Moskva.

Slovenskú republiku prijali za členskú krajinu súťaže v roku 1999 v gréckych Thessalonikách. Plnoprávnu účasť s možnosťou súťažiť so svojimi vedeckými projektmi využili slovenskí študenti prvý krát v roku 2001. Odvtedy každoročne Slovenskú republiku reprezentujú na EUCYS študenti s tromi najlepšími projektmi, ktorí sú výhercovia slovenského národného kola súťaže v danom roku.

Túto súťaž vyhlasuje Direktoriát Európskej komisie pre výskum (Directorate General for Research of the European Commission) v rámci 6. rámcového programu vedy EÚ v časti Veda a spoločnosť (Science and Society). Je súčasťou rozsiahlej stratégie vybudovať harmonickejší vzťah medzi vedeckým úsilím a európskou spoločnosťou všeobecne. Na súťaži sa zúčastňujú študenti stredných škôl z 25 štátov Európskej únie a 10 nečlenských štátov (Bieloruska, Bulharska, Gruzínska, Islandu, Izraela, Nórska, Ruska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny). Do národných súťaži sa každoročne zapojí viac ako 30 000 budúcich mladých vedcov a výskumníkov. Na európske finále postúpi z národných súťaži približne 100 študentov s takmer 80 inovatívnymi projektmi.

Vyvrcholením 18. ročníka bude vyhlásenie najlepších projektov a odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční v septembri 2006 v Štokholme vo Švédsku. Zúčastnia sa na ňom najvyšší predstavitelia Európskej únie, najvyšší predstavitelia Švédska a viacerí medzinárodne uznávaní vedci, vrátane nositeľov Nobelovej ceny za vedu a výskum.

Traja mladí Slováci postúpia do Štokholmu na základe nominácie národného koordinátora súťaže v SR a po schválení Direktoriátom pre výskum Európskej komisie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA