Sprístupňujú sa výsledky výskumu EÚ

Včera (20.8.) sa spustil pilotný projekt, v rámci ktorého EÚ poskytne neobmedzený on-line prístup k výsledkom výskumu, ktorý sama financovala. Komisia si od neho sľubuje, že prispeje k lepšiemu využitiu vedeckých štúdií a bude garanciou „férovej návratnosti“ platcom daní. Rozhodnutie však spôsobuje ťažkú hlavu vydavateľstvám špecializujúcim sa na odborné publikácie.

EÚ sprístupní asi pätinu záverov výskumov, ktoré boli financované z prostriedkov 7. rámcového programu (FP7). V programovom období 2007 – 2013 je z komunitárnych prostriedkov výskum dotovaný celkovou sumou cca 50 mld. eur. Ide predovšetkým o oblasti zdravia, energetiky, životného prostredia a informačných a komunikačných technológií.

Znamená to, že články z odborných časopisov, ktorých redakčný tím necháva závery výskumu nezávisle posúdiť partnerským odborným časopisom a vedeckým tímom, budú voľne prístupné na internete pre kohokoľvek a bezplatne. Akokoľvek, články sa nestanú dostupnými okamžite, bude existovať isté časové embargo od prvej publikácie, a to buď 6 alebo 12 mesiacov.

Komisia svoje rozhodnutie odôvodňuje tvrdením, že chce „dosiahnuť maximálnu možnú návratnosť investícií“ do výskumu. Verí, že otvorený prístup môže posilniť výskum v Európe a pomôcť vedcom maximalizovať svoj vplyv rozširovaním výsledkov ich práce najširšiemu možnému okruhu verejnosti.

Slobodný prístup k vedeckým poznatkom by mal vzbudiť záujem o výskum v radoch súkromných firiem. Tie by nové poznatky a inovácie mohli prevziať pre vývoj a komercializáciu vlastných aplikácií. Komisia v tomto ohľade upozorňuje, že práve v tejto oblasti EÚ výrazne zaostáva za USA. Brusel dodáva, že skrz zverejňovanie záverov výskumu sa môže európsky daňový poplatník jednoducho dozvedieť, na čo a ako efektívne boli použité jeho prostriedky, ktoré odviedol do verejného rozpočtu.

S novým prístupom sú nespokojní predovšetkým vydavatelia vedeckých periodík a publikácií. Medzinárodná asociácia vedeckých, technických a medicínskych vydavateľov (STM) zdôrazňuje, že to spôsobí stratu vydavateľom, ktorí sú pre vedeckú komunitu obrovskou podporou a bez ktorých podnikateľskej aktivity by bolo ťažké dosahovať integritu vedeckého výskumu.

„Partnersky nezávisle hodnotené periodiká zohrávajú nenahraditeľnú rolu v autentifikácii článkov prostredníctvom registrácie, certifikácie, rozširovania a editorskej úpravy,“ poznamenáva výkonný riaditeľ STM, Micheal Mabe. Dodáva, že bezplatné sprístupnenie vedeckého obsahu môže pripraviť vydavateľov o také množstvo príjmov, ktoré možno považovať za existenčné.

Komisia namieta, že 6 alebo 12-mesačné embargo na vydávanie článkov od ich prvej publikácie je dostatočnou ochranou pred faktickou likvidáciou odborných vydavateľstiev. Tvrdí, že odborný článok má po roku od svojho publikovania už i tak minimálnu komerčnú hodnotu. Brusel dodáva, že zatiaľ je projekt iba v pilotnej fáze a pripomína, že sa bude týkať len časti výskumu v rámci FP7. Až keď sa osvedčí, bude môcť byť zavedený ako model pre ďalšie výskumné programy na úrovni EÚ, ale i v členských krajinách.

Pilotná schéma bola po prvýkrát predstavená vo februári 2007, v komuniké Komisie „Vedecké informácie a digitálny vek: prístup, rozširovanie a ochrana.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA