Štokholm: všetky školy s internetom

Samospráva švédskej metropoly investovala verejné prostriedky do pripojenia všetkých škôl na území mesta na internet. Zároveň realizuje programy vzdelávania učiteľov, čo v priebehu pár rokov rapídne zvýšilo kvalitu vzdelávania na tamojších školách.

Krátka správa

V rámci modernizácie telekomunikačnej infraštruktúry mesto investovalo do vybudovania optickej siete. Vlastní a spravuje ju spoločnosť Stokab, ktorej jediným majiteľom je štokholmská samospráva. Stokab svoje kapacity prenajíma aj súkromným firmám, ale využívajú ju aj všetky verejné inštitúcie v meste. Prináša to nielen modernizáciu a zlepšenie služieb verejnej správy občanom a podnikateľským subjektom, ale aj modernizáciu samotných úradov.

Tieto opatrenia napríklad rozšírili diaľkové a celoživotné vzdelávanie aj na pracoviská. „Hľadáme cesty ako vzdelávať našich pracovníkov v oblasti nových pracovných metód, legislatívy a iných,“ vysvetľuje riaditeľka Správy vzdelávania Anita Ferm. Väčšina doterajších investícií smerovala k poskytovaniu služieb širokej verejnosti. „Ukázalo sa však, že naše vnútorné metódy školenia nie sú efektívne. Preto sme sa rozhodli zaviesť e-learning pre 45 tisíc zamestnancov, ktorí pracujú pre verejný sektor.“ Na tento účel vyčlenili 2 miliardy švédskych korún. Politickým cieľom e-learningu nie je len zvyšovanie alebo znižovanie počtu pracovníkov, ale predovšetkým zvyšovanie hodnoty práce vo verejnom sektore, pritiahnutie tých správnych ľudí a rozvíjanie ich schopností. Týmto sa chceme stať atraktívnou alternatívou k súkromnému sektoru.

Po decentralizácii miestnej správy v r. 1997 mesto optickými káblami prepojilo svoje inštitúcie. Všetky úrady jednotlivých mestských častí sa napojili na sieť a zároveň sa rozhodlo, že pripojené by mali byť aj všetky školy a ústavy pre starších ľudí, ako aj ústavy každodennej starostlivosti. Tento projekt zameraný do budúcnosti financovalo mesto, pričom výdavky boli odôvodnené úžitkom z verejnej prístupovej siete. Úžitok sa týkal najmä oblasti vzdelávania, informačných služieb a teleworku.

Štokholm má kvalitné stredné školy. Podľa štúdie OECD vzdelávací systém vo Švédsku predstihol USA a všetky európske krajiny okrem Nórska. Mesto sa už dlhšie obdobie usilovalo o zabezpečenie internetového pripojenia všetkých škôl a ich vybavenie počítačmi. Program sa realizuje od r. 2000 a dnes sú k internetu pripojené už všetky školy, pričom program sa sústreďuje najmä na 16- až 19-ročných študentov. „Študenti dnes majú oveľa väčšie možnosti individuálneho výberu študijných odborov,“ hovorí Anita Ferm. Tradičná trieda s učiteľom prednášajúcim pred skupinou žiakov je na ústupe a čoraz väčšmi sa využívajú širokopásmové internetové prostriedky. „Zároveň sme spustili rozsiahle programy vzdelávania učiteľov zamerané na nové médiá, ktoré sú financované mestom alebo vládou.“ Tento systém využívajú nielen učitelia, ale aj správcovia škôl pri komunikácii s rodičmi.

Ďalší realizovaný projekt sa zameriava na diaľkové vzdelávanie. Dospelí študenti, resp. tí, ktorí nechcú chodiť do školy, si môžu vybrať z 25 kurzov na internete. Pri diaľkovom vzdelávaní študenta hodnotí kvalifikovaný učiteľ cez e-mail. Ďalšou výhodou diaľkového vzdelávania je dostupnosť z ktoréhokoľvek miesta, kde je možné pripojenie k internetu. Túto službu využívajú Švédi na celom svete.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA