Stretne sa 1000 žiakov z Bratislavy a Viedne

Vo Viedni dnes predstavili rakúsko-slovenský projekt, ktorého cieľom je, aby sa žiaci z oboch miest oboznámili so životom a históriou susednej metropoly.

Krátka správa

Od 12. do 23. marca sa v Bratislave vo Viedni stretne 1000 žiakov tamojších škôl, aby lepšie spoznali prítomnosť, ale aj históriu susednej metropoly. Twin City Liner – spoločný dopraný projekt oboch miest a niekoľkých súkromných spoločností, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou – takýmto nezvyčajným spôsobom otvorí tohtoročnú sezónu. Partnermi projektu sú Wien Holding, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien  a Twin-City-Liner-Eigner Central Danube Region Marketing & Development. Hlavnými organizátormi sú Viedenský školský úrad a Krajský školský úrad v Bratislave.

„Spájanie stredoeurópskeho regiónu je doteraz predovšetkým dielom politikov, ale my sa domnievame, že jeho úspech v budúcnosti závisí predovšetkým od obyčajných ľudí. V tomto zmysle treba naše vzájomné styky ešte stále prehlbovať,“ vysvetľuje šéfka školského úradu vo Viedni Susanne Brandsteidl. Nakoľko ide o budúcnosť, práve kontakty žiakov a študentov majú rozhodujúci význam. „Napokon aj názov CENTROPE bol vymyslený v rámci veľkej súťaže pre študentov,“ dodáva.

Aj použitie rýchlych lodí  na prepravu žiakov a študentov je symbolické, lebo Dunaj je odjakživa putom Bratislavy a Viedne. V prvý týždeň realizácie projektu poputujú mladí Viedenčania do Bratislavy, v druhý to bude naopak. Účastníci výmen vždy navštívia partnerskú školu a jej žiaci im pripravia aj prehliadku mesta a okolia tak, aby sa ich kamaráti dozvedeli čo najviac o histórii, pozoruhodnostiach, ale aj súčasnom živote mladých ľudí v metropole susedného štátu.

Od 12. do 16. marca prídu každý deň do Bratislavy tri až štyri triedy z Viedne. Ich pobyty budú aj tematicky zamerané, napr.: Dunaj, rieka priateľstva, Život mládeže vo Viedni a v Bratislave, Stopy minulosti v našich mestách. V ďalšom týždni – teda od 19. do 23. marca poputujú zasa každý deň tri až štyri triedy z bratislavských škôl do Viedne. Zážitky a príbehy žiakov a študentov by mala zachytiť aj dvojjazyčná publikácia a pohľady mladých ľudí z jednej metropoly na tú druhú by mali byť zachytené aj na filme.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA