Švédsko a Dánsko vedú rebríček najlepších inovátorov EÚ

Keď príde reč na inovácie, Európska únia je stále pred Indiou a Ruskom, ale Brazília a Čína významne napredujú, uvádza správa Európskej komisie. Tá zároveň hodnotila situáciu vo vede a výskume v EÚ.

Rebríčku Únie inovácií kraľuje Švédsko. Nasledujú Dánsko, FínskoNemecko. Krajinami, ktoré ich nasledujú sú v poradí Veľká Británia, Belgicko, Rakúsko, Írsko, Luxembursko, Francúzsko, Cyprus, SlovinskoEstónsko. Pod priemerom EÚ na škále inovácií sú Chorvátsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Malta, Poľsko, Portugalsko, SlovenskoŠpanielsko. Slovensko je tak podľa rebríčku najmenej „inovatívnou“ krajinou v rámci V4. Na posledných miestach sa umiestnili Bulharsko, Lotyšsko, LitvaRumunsko. „Inovácie sú rovnako nevyhnutné pre úspešné moderné hospodárstvo ako voda pre život. Sú súčasťou tvorby hospodárskych stratégií a hlavným spôsobom ako ekonomiky vytvárajú pracovné miesta,“ uviedol eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Komisia hodnotila úroveň inovácií v jednotlivých členských štátov pomocou 25 indikátorov, ktoré spadajú vo všeobecnosti do troch kategórií: „stavebné kamene“, ktoré umožňujú inovovať; investície, podnikanie a intelektuálne prínosy; a ekonomické výstupy.

Správa zároveň podotýka, že EÚ sa nedarí zmenšiť inovačnú medzeru a dobehnúť svojich hlavných konkurentov Spojené štáty a Japonsko. „Ak Európa ostane stáť, uvidíme ako nám USA mizne v diaľke rovnako ako budeme cítiť, ako nám rozvíjajúce sa krajiny dýchajú na krk. EÚ tvorí 27 krajín a naše snahy o výskum a inovácie boli roztrieštenejšie ako si môžeme dovoliť,“ povedala eurokomisárka pre inovácie Máire Geoghegan- Quinn.

Prvý rebríček Únie pod novým názvom prichádza len niekoľko dní pred stretnutím európskych lídrov na jednodňovom summite v Bruseli s cieľom diskutovať o energetike a inováciách.

Podľa návrhu záverov stretnutia, ktoré EurActiv obdržal, vyzvú lídru EÚ k tomu, aby:

bola Európska výskumná oblasť, ktorá má pomôcť vytvoriť „skutočný jednotný trh pre znalosti, výskum a inovácie“, dokončená do roku 2014

nastal „rýchly pokrok“ vo veci vytvorenia Jednotného digitálneho trhu do roku 2015

Komisia do konca roka zverejnila návrh na odstránenie existujúcich právnych a adnimistratívnych prekážok na cezhraničný pohyb kapitálových fondov, čo dnes predstavuje veľký problém najmä pre malé a stredné podniky (MSP), keďže to sťažuje ich prístup k finančným zdrojom.

Ďalšie kroky

  • 4. február: stretnutie Rady vo veci energetiky a inovácií

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA