V čase krízy sa fínske firmy zaujímajú viac o výskum

Firmy vo Fínsku prejavujú čoraz väčší záujem o výskum. Považujú ho za efektívnu stratégiu úniku z hospodárskej krízy. Pre porovnanie, Fínska agentúra Tekes dostáva v priemere o 40 percent viac návrhov projektov než v minulom roku.

Súkromné firmy vo Fínsku doručili v prvom polroku 2009 Fínskej agentúre pre financovanie technológií a inovácií (Tekes) návrhy projektov, ktorých hodnota bola vyššia o 43 percent v porovnaní s hodnotou predložených návrhov v prvom polroku 2008. Inými slovami, prejavili záujem vykonávať výskum v hodnote 391 mil. eur, informuje na svojej webovej stránke Tekes.

"Veľké zvýšenie počtu žiadostí o financovanie ukazuje, že firmy sa chcú v čase hospodárskeho útlmu čo najrýchlejšie modernizovať, čo je vynikajúce," hovorí Veli-Pekka Saarnivaara, generálny riaditeľ agentúry Tekes.

V prvom polroku 2009 prijal Tekes rozhodnutia, ktorými uvoľnil na výskum 360 mil. eur, čo je veľká väčšina z celkovej hodnoty žiadostí. Viac ako polovica (217 mil. eur) je určená na výskum a vývoj vo firmách – z toho 65 percent malým a stredným podnikom. Projekty predložené univerzitami a výskumnými inštitúciami sa podporili sumou 143 mil. eur.

Predpokladá sa, že vynaložené prostriedky budú z dlhodobého hľadiska predstavovať asi 400 prihlášok o registráciu patentov. Agentúra Tekes na webe dopĺňa, že mnoho projektov sa venuje aj aktuálnej otázke otepľujúceho sa podnebia a zmenám klímy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA