Vláda podporí pripojenie k internetu

Spolu 40 tisíc študentov bude môcť získať štátnu podporu na internetové pripojenie. Výška podpory 234 korún im počas dvoch rokov pokryje tretinu nákladov. Tento projekt však platí iba v roku 2006.

Krátka správa

Minister financií a vicepremiér Ivan Mikloš, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Pokopovič a vládny splnomocnenec pre informatizáciu spoločnosti Miroslav Kukučka vo štvrtok predstavili projekt Internet pre vzdelanie. Ide o realizáciu 19. bodu Akčného plánu Stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010 v oblasti Informačná spoločnosť, ktorý sa v dokumente nazýva Internet pre všetkých.

„Cieľom tohto projektu je zvýšiť penetráciu vysokorýchlostného prístupu na internet pre mladých ľudí, najmä pre študentov,“ vysvetlil I. Mikloš. Podľa P. Prokopoviča má dnes prístup na internet z domu iba desatina obyvateľov Slovenska. Pokiaľ ide o prístup občanov k internetu, najnovšia štúdia OECD dokonca umiestnila Slovensko na jednu z posledných priečok a špeciálne našu krajinu organizácia uvádza ako varovný príklad.

Aby bola podpora rozložená rovnomerne na celé Slovensko vláda podporí 5 tisíc žiadateľov z každého kraja. Konečná cenníková cena pripojenia na internet musí byť vyššia ako 260 Sk mesačne a zároveň nižšia ako 734 Sk. Do tejto ceny sa zarátava poplatok za zabezpečenie prístupu k internetu (napr. DSL, alebo FWA prístup) a poplatok za samotný prístup na internet. Prenosová rýchlosť dotovanej služby musí byť minimálne 512/128 kilobitov za sekundu. Žiadateľ o príspevok musí byť vo veku od 15 do 25 rokov a mať trvalý pobyt na území SR, zároveň nesmie mať už na adrese trvalého bydliska zriadené vysokorýchlostné pripojenie do internetu. Príspevok možno získať len na jednu službu pripojenia, pričom sa žiadateľ musí zaviazať, že túto službu bude využívať minimálne 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván víta tento projekt slovami „konečne“. „Naše združenie prišlo s týmto nápadom už pred vyše dvoma rokmi a celý ten čas o ňom intenzívne presviedčame politikov na všetkých úrovniach. Buď naň podľa vládnych predstaviteľov neboli peniaze, alebo sme navrhovali inú formu podpory – daňovú úľavu, ktorú však minister Mikloš odmieta.“ Ten aj dnes označil takúto formu za „deformáciu daňového systému“.

Podľa dnes zverejnených informácií nebudú žiadatelia dostávať peniaze priamo, ale 234 korún z ich účtu za internet bude uhrádzať poskytovateľom internetových služieb priamo ministerstvo dopravy. Úspešní žiadatelia o dotáciu však budú domov dostávať faktúru na plnú sumu, ale uhradia len rozdiel medzi touto sumou a dotáciou. Zmluvu o poskytovaní internetových služieb musia žiadatelia o dotáciu podpísať od apríla do decembra 2006.

Na financovanie projektu vydá MDPT SR dokopy vyše 240 miliónov korún za dva roky. Napriek viacročnému plánovaniu výdavkov štátneho rozpočtu však vláda podľa zverejnených informácií neplánuje v tomto projekte pokračovať aj v budúcom, či v ďalších rokoch. Ohlásila ho len na volebný rok a aj to oneskorene, pretože podľa Akčného plánu, ktorý schválila vláda, mal byť harmonogram projektu a jeho organizačné zabezpečenie hotové do konca augusta 2005 a už od októbra o ňom mali byť občania informovaní v celoplošnej kampani. Akčný plán okrem toho stanovuje cieľ „zvýšiť penetráciu vysokorýchlostného prístupu na internet minimálne o 100.000 nových užívateľov do konca roku 2006“, čo je vyše dvojnásobne viac, než dnes ohlásených 40 tisíc príjemcov podpory. Navyše prehľad aktuálnych cien slovenských poskytovateľov internetu potvrdzuje, že asi dve tretiny nákladov (okolo 500 korún mesačne) si budú musieť mladí ľudia hradiť sami. Nehovoriac o tom, že Slovak Telecom stále neumožňuje objednať si len dátové služby, takže jeho zákazníci platia nielen za internet, ale ďalšie stovky korún mesačne platia povinne aj za hlasovú službu a to i v prípade, že ju nechcú.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA