Vyše 1600 absolventov VŠ bude študovať a vyučovať na európskych univerzitách

Program vysokoškolského magisterského štúdia Erasmus Mundus zaznamenal od svojho začiatku v roku 2004 taký úspech, že na akademický rok 2006 – 2007 vybrala Európska komisia do tohto programu 1377 študentov a 231 univerzitných pedagógov.

Krátka správa

Európsky program Erasmus Mundus sa musel rozšíriť, aby uspokojil veľký záujem. Program je zameraný na štúdium vysokej kvality, ktoré ponúka partnerstvo európskych inštitúcií vyššieho vzdelávania. V súčasnosti sa dá vybrať z 57 študijných odborov od technických inžinierskych smerov, prírodných vied, biologických vied, spoločenských vied, podnikania a ekonomiky až po právo a humanitné vedy.

Európsky komisár pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ján Figeľ uviedol, že „európske univerzity v súčasnosti vďaka programu Erasmus Mundus priťahujú najlepších absolventov vysokých škôl a pedagógov z celého sveta. Erasmus Mundus podporuje európske univerzity, aby spolupracovali na priťahovaní najväčších talentov z celého sveta, čo samozrejme prospeje úrovni ich kvality“. Študenti v rámci programu Erasmus Mundus absolvujú jedno alebo dvojročné magisterské štúdium aspoň na dvoch univerzitách nachádzajúcich sa v dvoch rôznych európskych krajinách, aby sa oboznámili s európskym životným štýlom, európskymi kultúrami a jazykmi. Predtým musia absolvovať náročný konkurz. Univerzitní pedagógovia strávia v rámci programu v Európe až tri mesiace prácou v niektorom z magisterských štúdií, čím sa posilnia väzby medzi univerzitami na celom svete.

Ukazuje sa, že program Erasmus Mundus je veľmi populárny: žiadosti vysokoškolských absolventov a pedagógov z tretích krajín o štúdium a vyučovanie na európskych univerzitách rýchlo pribúdajú. Do 57 magisterských študijných odborov programu Erasmus Mundus si podalo žiadosť o štipendium takmer 6000 študentov a vedeckých pracovníkov z celého sveta. Pre žiadateľov z ázijských krajín, ako je Čína alebo India, vyčlenila EK osobitné finančné prostriedky.

Štipendiá pre študentov na akademický rok 2006 – 2007 vyjdú na takmer 52 miliónov eur a pre pedagógov na asi 2,5 milióna. O tieto financie sa postará Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. „Ak to prospieva európskym univerzitám, prospieva to aj európskemu hospodárstvu, rovnako ako náš dialóg s inými kultúrami,“ zdôrazňuje J. Figeľ.

741 študentov vybraných v rámci všeobecného programu Erasmus Mundus pochádza z 92 rôznych krajín, najmä z Číny (81), Brazílie (43), Ruska (36), Indie (31), USA (28), Malajzie (25) a Mexika (24). Ďalších 636 študentov v rámci špeciálneho programu pre ázijské krajiny pochádza najmä z Indie (288), Číny (99), Thajska (53), Pakistanu (42), Malajzie (32) a Vietnamu (29). 199 vedeckých pracovníkov príde zo 45 rôznych krajín, najmä z USA (42), Ruska (14), Indie (12), Kanady (11) a Brazílie (10). Ďalších 32 bude z Číny.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA