Vyše 22 miliónov na štipendiá do zahraničia

Doktorandi, ale aj vysokoškolskí študenti môžu získať na štúdium v zahraničí štipendium, na ktoré ministerstvo školstva vyčlenilo takmer 22 a pol milióna korún.

 

Krátka správa

Približne 150 vysokoškolských študentov a doktorandov získa štipendium na čiastočné štúdium v zahraničí. Na dva štipendijné programy vynaloží ešte v tomto roku ministerstvo školstva 22,4 milióna korún. O oboch programoch dnes na spoločnej tlačovej konferencii hovorili minister školstva László Szigeti a minister financií Ivan Mikloš.

Program podpory študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov schválila vláda 29. marca tohto roku v rámci realizácie akčných plánov programu Minerva.

Prvý program, ktorý ministerstvo školstva nazvalo Národný štipendijný program na podporu mobilít, môžu využiť študenti a doktorandi slovenských vysokých škôl na štúdium na zahraničných školách a výskumných pracoviskách v rozsahu najviac jeden rok. Výška štipendia sa pohybuje podľa krajiny od 200 do 500 eur mesačne. Vysokoškolskí pedagógovia a výskumní pracovníci môžu v rámci tohto programu požiadať o cestovné granty na výskumné alebo študijné pobyty mimo Slovenska.

Druhý program sa nazýva Štipendium M. R. Štefánika. Toto štipendium dostanú slovenskí občania prijatí na prestížne zahraničné univerzity, ak sa zaviažu pracovať po skončení štúdia dva roky na riadiacej pozícii v štátnej správe. Štát im v takom prípade preplatí poplatky za štúdium aj životné náklady v zahraničí. Program je určený ročne približne piatim postgradualistom. Malý počet podporených je daný podľa I. Mikloša tým, že ide o dvojročné štipendium na štúdiá v odboroch ekonómia, sociológia, právo a verejná správa. práva, verejnej správy, ekonómie, sociológie alebo manažmentu.

V budúcom roku bude štátny rozpočet dotovať oba štipendijné programy celkovou sumou 54,7 milióna korún, ktoré by mali vystačiť zhruba pre tri stovky žiadateľov. Oba programy bude spravovať Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Žiadosti o štipendium treba predložiť na jej adresu najneskôr do 15. júna 2006, pre štipendiá na pobyty v letnom semestri budúceho školského roku najneskôr do 15. novembra 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA