Vzdelávací systém EÚ potrebuje reformy

Na to, aby boli univerzity boli schopné prispievať k dosahovaniu Lisabonských cieľov, je podľa komisára pre vzdelávanie Jána Figeľa potrebné uskutočniť tri hlavné reformy vyššieho vzdelávania: profesionálne riadenie, štandard EÚ pre univerzitné vzdelanie a jednotný systém európskych univerzít.

 

Krátka správa

Európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť Ján Figeľ vo svojom prejave na pôde fakulty pre transfer technológií Oxfordskej univerzity 3. apríla 2006 hovoril o význame európskeho vyššieho vzdelávania pre medzinárodnú konkurencieschopnosť EÚ. Aby európske univerzity dosiahli svoj plný potenciál a prispeli tak ku konkurencieschopnosti EÚ, načrtol tri hlavné reformy, týkajúce sa :

  • riadenia: podľa Figeľa by sa riadenie európskych univerzít malo zmeniť smerom k väčšej nezávislosti a profesionalite. Keďže väčšina univerzít je v súčasnosti financovaná z verejných zdrojov, sú „kontrolované“ národnými ministerstvami. „Nie som presvedčený, že z našich univerzít dostaneme to najlepšie, kým ich budú kontrolovať ministerstvá a namiesto akademikov tráviť čas hádaním, do ktorej oblasti by bolo najlepšie investovať,“ uviedol Figeľ.

  • reformy osnov: Európske univerzity by mali mať porovnateľnú štruktúru študijných odborov a akademických titulov a od množstva titulov radšej prejsť na systém svetového štandardu pre univerzitné vzdelanie. To by zatraktívnilo európsky systém vzdelávania v celosvetovom meradle.

  • fragmentácie: Proti roztrieštenosti systému európskych univerzít by sa malo bojovať „vyvíjaním tlaku na členské štáty EÚ, aby zaviedli spomínané reformy a uvoľnili svoje univerzity od zbytočných bremien,“ vyhlásil Figeľ. Je tiež presvedčený, že významnú úlohu pri vytváraní jednoty zohrajú aj budúca Európska rada pre výskum (ERC) a najmä Európsky technologický inštitút (EIT).  

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA