Vzniká Slovenská digitálna knižnica

V priestoroch bývalých kasární vo Vrútkach vzniká unikátne pracovisko, ktoré bude digitalizovať archívne fondy Slovenskej národnej knižnice a postupne aj ďalších knižníc. Verejnosť sa tak k nim dostane aj prostredníctvom internetu.

Krátka správa

Na rozlohe cca 6,5 hektára buduje Slovenská národná knižnica (SNK) kultúrny a technologický park. Cieľom toho projektu je vytvoriť pracovisko okrem iného pre digitalizáciu materiálov kultúrneho dedičstva, mikrofilmovanie týchto materiálov, či archiváciu materiálov na mikrofilmoch alebo v digitalizovanej podobe. „Celkové náklady na vybudovanie tohto pracoviska dosiahnu 10 miliónov eur, preto budeme tento projekt realizovať vo viacerých etapách,“ povedal na prezentácii o digitalizácii knižníc v SR riaditeľ SNK Dušan Katuščák. Prezentáciu pripravilo občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre informatizáciu spoločnosti Miroslavom Kukučkom za finančnej pomoci MDPT SR. Prvá etapa budovania Slovenskej digitálnej knižnice v rokoch 2007-2008 bude stáť 1,3 mil. eur a bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHS.

Digitalizácia knižníc patrí medzi dôležité priority akčného plánu Informačná spoločnosť Stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010 (MINERVA). Jej cieľom je v prvom rade zachovanie kultúrneho dedičstva, pretože za posledných asi 150 rokov sa písané dokumenty vyrábajú na tzv. kyslom papieri s obmedzenou životnosťou. Reálne hrozí, že onedlho o takéto dokumenty prídeme, papier sa jednoducho rozpadne na prach. „Európska únia už pred časom začala biť na poplach a aj v nasledujúcom programovacom období počíta s vyčlenením desiatok miliónov eur na digitalizáciu knižničných fondov, aby sme o staré písomnosti úplne neprišli,“ vysvetľuje prezident PPP Braňo Ondruš.

Druhým dôležitým cieľom digitalizácie knižníc je však zabezpečenie jednoduchého prístupu ku knižničným fondom. „Vytvorí sa tak možnosť, že každý občan – napríklad študent – sa bude môcť dostať prostredníctvom internetu ku knihe alebo inej písomnosti bez toho, aby knižnicu osobne navštívil,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ PPP Milan Ištván. Toto je dôležitý nástroj pre dosiahnutie základného cieľa tzv. Lisabonskej stratégie – vybudovanie vysoko konkurencieschopnej znalostnej ekonomiky. Prístup ku knihám a ďalším dokumentom z knižníc prostredníctvom internetu radikálne zrýchli prístup k informáciám a zvýši kvalitu vzdelávania v celej Európe.

D. Katuščák informoval aj o ďalších projektoch SNK, akým je napríklad zabezpečenie spoločného softvéru pre všetky verejné knižnice, čo nielen zlepší a zlacní služby občanom, ale umožní tiež užšiu a rýchlejšiu spoluprácu jednotlivých knižníc. Užitočným projektom je aj KIS3G (Knižničný informačný systém tretej generácie), ktorého používateľským výstupom je internetový portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc Slovenská knižnica. Cez neho sa možno dostať k 2,6 mil. záznamom. Čo je však najdôležitejšie, tento portál i knižnice zapojené do systému KIS3G sú súčasťou virtuálnej Európskej knižnice, čo slovenským občanom prináša jednoduchší prístup k európskym informačným zdrojom.

Unikátnym projektom pre širokú verejnosť je aj portál Memoria slovaca – Pamäť Slovenska, ktorý je prístupovým bodom ku digitalizovanému kultúrnemu a vedeckému dedičstvu, ktoré uchováva SNK a ďalšie pamäťové inštitúcie. Tento portál sa stále priebežne buduje a dnes na ňom nájdete už vyše 15 tisíc záznamov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA