Získať patent v EÚ je drahé a zdĺhavé

Neexistencia celoeurópskeho patentu predstavuje pre malé a stredné firmy „nesmierny problém“ a súčasne podkopáva ambíciu EÚ stať sa najviac konkurencieschopnou poznatkovou ekonomikou na svete. Získať patent platný v celej EÚ je dvojnásobne zdĺhavejšie a päťnásobne drahšie, než v USA.

Jednou z hlavných prekážok pre vytváranie nových inovácií v EÚ je neexistencia jednotného systému priznávania patentov a priemyselných vzorov. V porovnaní s USA alebo Japonskom, vydanie patentov trvá v EÚ dvojnásobne dlhšie (v priemere 44 mesiacov). Naviac, administratívne náklady sú v Európe päťnásobne vyššie než je priemer v USA (10.330 eur) a trojnásobne vyššie než v Japonsku (16.450 eur).

Riešením pre mnohé firmy je obchádzanie európskeho patentového systému. Inými slovami, ak má európska firma nápad, zaregistruje ho spravidla v USA, čím si šetrí čas a finančné prostriedky, hovorí pre EurActiv Jonathan Zuck z Asociácie pre konkurencieschopné technológie (ACT).

„Súčasný patentový systém je zastaraný. Potrebuje sa dostať do súladu s požiadavkami 21. storočia,“ hovorí Michael Setton, výkonný riaditeľ francúzskej e-konzultačnej spoločnosti Cyberfab.

Systém ochrany duševného vlastníctva (IP – intellectual property) a potreba podstúpiť 27 národných procedúr pre priznanie  patentu je „názorným príkladom“ fragmentovanosti európskej legislatívy, zhodli sa účastníci minulotýždňového IP summitu v Bruseli. Štúdia, ktorá vznikla na základe jeho záverov, konštatuje: „Ak EÚ uvažuje o dobehnutí USA a Japonska, musí vytvoriť jednotný [systém] IP.“

Účastníci IP summitu sa zhodli, že medzi prioritami EÚ a národných štátov by sa mala nachádzať snaha zjednodušiť a modernizovať súčasnú legislatívu v oblasti rozvoja inovatívneho podnikania. Štúdia poukazuje najmä na veľké rozdiely medzi jednotlivými národnými legislatívami. Pre ilustráciu, napríklad Fínsko, Švédsko, Francúzsko a Nemecko majú vyšší inovačný potenciál než USA alebo Japonsko, no európsky priemer znižujú najmä Španielsko a nové členské krajiny.

Podnikatelia sa v minulosti domnievali, že zásadný zlom v otázke ustanovenia Jednotného európskeho patentu prinesie Francúzske predsedníctvo. Skutočnosť však ukázala, že hoci je zámer všeobecne vítaný a koncept je detailne rozpracovaný, konkrétna realizácia stojí a padá na otázke, v akom jazyku sa bude patent vydávať (EurActiv 02/12/08). Podnikatelia sú skeptickí, či tento citlivý politický problém dokáže vyriešiť České predsedníctvo. Ich nádeje sa preto upierajú až k Švédskemu predsedníctvu v druhom polroku 2009.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA