Barroso o vzťahoch s Ruskom a o dohode G8 o klimatických zmenách

Predseda Komisie José Manuel Barroso načrtol ciele EÚ v oblasti efektívneho využívania energií a klimatických zmien pre nadchádzajúci summit G8. Stretnutie sa uskutoční 6.-8. júna 2007. Barroso zároveň komentoval napäté vzťahy s Moskvou po nedávnom summite oboch blokov.

Pozadie

Hlavy štátov a vlád zo siedmych najvyspelejších krajín sveta a Ruska sa zídu v nemeckom Heiligendamme 6.-8. júna 2007.

Členmi G8 sú: Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Japonsko, USA, Kanada a od roku 1998 aj Rusko. Svoje zastúpenie na stretnutiach bude mať aj Európska komisia.

Otázky

José Manuela Barroso vo svojom prejave z 24. mája 2007 vyjadril vieru, že sa v Heiligendamme podarí presvedčiť USA, Rusko a iné priemyselné krajiny, aby podporili návrh EÚ na medzinárodnú dohodu o energetickej efektívnosti.

Predseda Komisie vo svojom prejave počas konferencie, ktorú v Bruseli organizoval Francúzsky inštitút medzinárodných vzťahov (IFRI), povedal: „V oblasti energetiky by som chcel, aby deklarácia zo summitu G8 podporila návrh EÚ na medzinárodnú zmluvu o energetickej efektívnosti [a] aby v sebe zahŕňala [princípy] označovania nových, energeticky úsporných, áut.“

Povedal, že EÚ „podporí národné a medzinárodné úsilia“ pre rozvoj a implementáciu technológií zachytávania CO2 a jeho uskladnenia v podzemí, „predovšetkým s ohľadom na zaistenie bezpečnosti uskladňovania a [s ohľadom na] návrhy legislatívnych sústav.“

  • Post-Kjótska dohoda

Barroso okrem iného povedal, že od stretnutia v Heiligendamme si sľubuje aj vydláždenie cesty ku „globálnej a komplexnej“ post-kjótskej dohode o klimatických zmenách. Podľa neho by bol takýto signál G8 „kľúčom odomykajúcim ďalší postup“ pred decembrovou konferenciou OSN o klimatických zmenách na Bali (Indonézia).

Ku decembrovej konferencii OSN Barroso dodal: „Dúfam, že Bali bude momentom odštartovania rokovaní o globálnej a komplexnej dohode pre obdobie po roku 2012. Musíme čo najrýchlejšie dosiahnuť dohodu na medzinárodnej úrovni o budúcich opatreniach, najideálnejšie [už] do roku 2009.“ Predseda Komisie povedal, že ďalšia konferencia OSN v roku 2009 by sa mohla uskutočniť v Kodani.

Podľa jeho slov, medzinárodná zodpovednosť za klimatické zmeny si bude vyžadovať „veľký výmenný obchod,“ ktorý by mohol obsahovať nasledovné súčasti: „využitie trhových mechanizmov s prepojeniami medzi rozdielnymi trhmi, technológiu vrátane jej transferu, verejné investície, výskum a rozvoj, obchodnú politiku a iné.“

  • Energetické vzťahy s Ruskom

Na žiadosť panelistov IFRI o komentár európsko-ruských vzťahov, Barroso pripustil, že momentálne prechádzajú „ťažkou fázou“ a vyjadril poľutovanie nad tým, že energetická debata bola „spolitizovaná:“ „Nechceme politizáciu [energetických vzťahov EÚ-Rusko]. Ale pravdou je, že v súčasnosti sa stali spolitizovanými. Preto tak veľmi trváme na trhu. Ak budeme aplikovať trhové pravidlá, nebude žiadnej politizácie.“

„Jednoducho, potrebujeme ich plyn a ropu, oni potrebujú náš trh. Táto vzájomná závislosť je obojstranne výhodná, ale len dovtedy, pokiaľ sú energetické vzťahy súčasťou trhu a nie geopolitickej šachovnice.“

Predseda Komisie taktiež zdôraznil pozitívne prvky inak chladného uplynulého summitu EÚ-Rusko. Výsledkami summitu sú: „akceptácia princípov štruktúrovaného dialógu Ruskou vládou v oblasti energetických investícií“ a taktiež diskusie o odštartovaní mechanizmu včasného varovania v prípade narušenia energetických dodávok pre Európu.

  • „Geopolitika poľského mäsa“

Barroso kladie Rusku za vinu prebiehajúce spory s bývalými krajinami sovietskeho bloku, ktoré sa len nedávno pripojili k EÚ.

„Opäť [opakujem], problém týkajúci sa Litvy a plynovodu Družba – nie je to EÚ, ktorá ho spôsobila! Vravíme Rusom, že to môžeme napraviť, môžeme za to platiť, ale to sa nedeje.“

Podobne sa predseda Komisie vyjadril k ruskému embargu na dovoz poľského mäsa. Tento spor spôsobil koncom roka 2005 omeškanie začiatku rozhovorov o širšej Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom. J. M. Barroso: „Vykonali sme veľmi objektívne ohodnotenie exportu poľského mäsa. Sme presvedčení, že nejestvujú dôvody pre embargo. Je to diskriminácia, ktorú považujeme za neférovú. Veríme, že Rusko môže tento problém vyriešiť.“

Barroso dodal, že Rusko dováža mäso z mnohých iných krajín, ktoré nemajú z hygienických dôvodov povolený prístup na európsky trh. Povedal: „Máme najprísnejšie štandardy na svete pre ochranu spotrebiteľa. Nedovolili by sme poľskému mäsu kolovať po Európe, ak by ich nezohľadňovalo. Takže nechápeme, prečo je voči členskej krajine EÚ uplatňovaný takýto druh diskriminácie.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA