Bezpečnosť alebo obchodný protekcionizmus?

Európska komisia 15. februára v správe o amerických obchodných bariérach deklarovala, že USA využívajú národnú bezpečnosť ako zásterku pre ochranu svojich spoločností a trhu pred konkurenciou z EÚ.

Krátka správa

„Narastajúce národno-bezpečnostné reštrikcie USA stále viac zasahujú európskych podnikateľov“, tvrdí správa Komisie a dodáva: „EÚ uznáva, že existujú bezpečnostné otázky, ktoré treba riešiť v súvislosti s obchodom a investíciami, predovšetkým po 11. septembri 2001, no už dlho vyslovuje obavy z nadmerného využívania (ochranných nástrojov), ktoré možno interpretovať ako skrytú formu protekcionizmu.“

Na EÚ a USA pripadá spolu 37% svetového obchodu a bilaterálne investičné toky medzi nimi majú hodnotu asi 1,5 bilióna eur.

Hoci Komisia privítala niektoré zlepšenia – ako je zrušenie špeciálnej daňovej schémy na dodávky pre zahraničných subdodávateľov amerických spoločností, či zmenu antidumpingových pravidiel, ktoré boli nekompatibilné s princípmi WTO – stále tvrdí, že európske podniky musia čeliť pri exporte do USA „narastajúcej regulačnej bariére“.

Medzi kritizovanými zákonmi je známy Patriot Act, či Zákon o bioterorizme a Iniciatíva pre bezpečnosť dopravných kontajnerov, ktoré podľa Komisie vytvárajú obrovskú záťaž pre transatlantický obchod zvyšovaním nákladov a zdržaniami pre exportérov v EÚ.

Komisia odsúdila aj americké obmedzenia zahraničných investícií, predovšetkým pravidlá, ktoré obmedzujú zahraničné vlastníctvo v leteckých spoločnostiach. Neochota Washingtonu uvoľniť pravidlá zablokovali rokovania o dohode o „otvorenom nebi“, ktorá by odstránila obmedzenia v transatlantickej leteckej doprave.

„Takéto bariéry nepoškodzujú iba spoločnosti z EÚ, majú aj podstatné negatívne dopady na ekonomiku USA a spotrebiteľov“, tvrdí správa.

Nemecká kancelárka Angela Merkel označila zníženie rozdielov medzi americkými a európskymi zákonmi a štandardmi za jednu z priorít predsedníctva jej krajiny. Cieľom je vytvorenie jednotného transatlantického trhu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA