Bude EÚ chrániť dodávky ropy vojensky?

EÚ by mala byť pripravená pomôcť USA ochraňovať strategické zásoby dodávok ropy a ropné zariadenia na Blízkom Východe proti možným teroristickým útokom, vyjadril sa expert popredného think-tanku z USA.

Krátka správa:

Simon Henderson, riaditeľ Washington Institute for Near East Policy, povedal, že EÚ by mala zvážiť všetky možnosti, vrátane vojenských, pri uvažovaní o svojej energetickej bezpečnosti v 21. storočí.

Na diskusii, ktorú zorganizoval Transatlantický inštitút 17. apríla 2007 v Bruseli, Henderson povedal, že EÚ a USA potrebujú užšie spolupracovať, aby odvrátili „možné teroristické útoky na rafinérie a terminály“ a zabezpečili, aby „zásoby boli naďalej dodávané v cene a kvalite, aká bude potrebná“.

Vzhľadom na to, že zhruba 20% svetovej ropy je prepravovanej cez Hormúzsku úžinu v Perzskom zálive, majú EÚ a USA spoločný záujem na tom, aby udržali túto trasu bezpečnou, povedal Henderson.

„Ak bude doprava narušená, zvyšok sveta bude hľadieť na USA, aby zabezpečili trhy,“ povedal a dodal, že Európa by v tom USA musela podporiť.

Henderson tiež povedal, že by malo dôjsť k rozšíreniu dialógu s kľúčovými producentskými krajinami na Blízkom Východe tak, aby zahŕňal iné aspekty než energetické, aby tak došlo k podpore ekonomickej diverzifikácie v regióne, ktorý je vysoko závislý na príjmoch z vývozu ropy do západných krajín.

Kým EÚ a USA sa aktívne snažia o zníženie svojej vlastnej závislosti na rope, krajiny Blízkeho Východu majú podobný spoločný záujem v otázke diverzifikácie svojich ekonomík, povedala Catherine Hunterová z Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

„Diverzifikácia je žiaduca na oboch stranách,“ povedala Hunterová a dodala, že západné krajiny by mali uistiť producentské krajiny, že dopyt po rope bude udržaný na primeranej úrovni napriek pretrvávajúcim stratégiám o zníženie závislosti.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA