Cestujete do USA? Notebook nechajte doma

Americké úrady po dlhodobom tlaku verejnosti publikovali úplné znenie opatrení pre boj s terorizmom, na základe ktorých možno zadržať pri vstupe do USA akékoľvek elektronické zariadenia schopné uchovať informácie. Avšak maximálna možná doba zaistenia zostáva neznáma.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA vydalo kompletné znenie nových pravidiel pre boj proti terorizmu. Na ich základe môžu americké úrady a špeciálni agenti zabaviť elektroniku, ktorá dokáže uchovať dáta v elektronickej podobe. Obsah takto zaistených zariadení smú podrobiť kompletnej prehliadke. Ak sú informácie šifrované alebo chránené heslom, majú oprávnenie prelomiť ho.

Zaisťovanie elektroniky hrozí komukoľvek, kto je podozrivý, bez ohľadu na to, či má alebo nemá americké občianstvo, tvrdí ministerstvo. Zaistenie vecí podozrivých osôb nie je samo o sebe nezvyčajnou praktikou, problém nastáva, ak verejnosť nepozná presné znenie procedúr a maximálny možný čas, na ktorý možno elektroniku zadržať.

Zodpovedné americké orgány zverejnili presné znenie ustanovení len pred krátkym časom, na nátlak skupín bojujúcich za ľudské práva a viacerých obchodníkov, ktorí sa sťažovali na zhabanie notebooku a museli na jeho vrátenie čakať neraz i niekoľko mesiacov.

Americkí agenti môžu podozrivým pri vstupe do USA zaistiť „akékoľvek zariadenie schopné uchovať informácie v digitálnej alebo analógovej podobe,“ vrátane pevných diskov, flash pamäťových modulov, mobilných telefónov, mp3 prehrávačov, pagerov, video a audio pások, CD a DVD nosičov a iných. Opatrenia sa vzťahujú aj na dokumenty v písanej podobe vrátane kníh, brožúr, ale i papierikov určených do smetného koša, informuje príspevok portálu Blogactiv. Maximálny čas, počas ktorého možno elektroniku zadržiavať, zostáva i naďalej neznámy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA