EADS ohlásil reštrukturalizáciu Airbusu

Európska letecká obranná a vesmírna spoločnosť (EADS) dnes oficiálne oznámila plán reštrukturalizácie Airbusu, ktorá bude mať dopad na 10 000 pracovných miest vo Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii a Španielsku.

Krátka správa

EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), ktorá je 80%-ným vlastníkom Airbusu, vznikla v roku 2000 zlúčením troch veľkých európskych firiem, ktorými boli francúzska Aerospatial-Matra, španielska CASA a nemecká DASA, ktorá je filiálkou Daimler-Chrysler. Spolu s americkou spoločnosťou Boeing je najdôležitejším producentom v oblasti letectva a obrany a práve konkurenčný boj s Boeingom núti EADS k znižovaniu nákladov.

Na strane americkej spoločnosti je súčasná tendencia klesajúceho kurzu dolára voči euru, ktorému EADS v dlhodobom meradle nie je schopná čeliť. Problémy EADS pramenia aj z nesplnenia očakávaní súvisiacich so spustením Airbusu 380. Spoločnosť Boeing navyše v januári 2007 po štyroch rokoch ohlásila návrat na pozíciu jednotky v produkcii civilných lietadiel.

EADS sa z uvedených dôvodov rozhodla pristúpiť k reštrukturalizácii Airbusu. O tom, že je to potrebný krok, svedčí aj nezvyčajne vysoké číslo podielu vnútornej produkcie na celkovej produkcii, ktoré dosahuje vyše 70 % a robí spoločnosť menej flexibilnou. 

Konkrétnu podobu reštrukturalizácie dnes v Toulouse oficiálne zverejnil predseda Airbusu a jeden z generálnych riaditeľov EADS Louis Gallois pod názvom „Power 8“. Podľa neho by mali byť najviac postihnuté prevádzky vo Francúzsku, kde by malo prísť k zrušeniu 4300 pracovných miest, ďalej v Nemecku (3700 zrušených miest), vo Veľkej Británii (1250 zrušených miest) a najmenší dopad pocítia španielske prevádzky (450 zrušených miest).

Tomuto kroku však predchádzali dlhé rokovania hlavne medzi nemeckou a francúzskou stranou, ktoré mali zaručiť nenarušenie doterajšej rovnováhy pôsobenia Airbusu v jednotlivých krajinách v závislosti na majetkových vzťahoch. Dôraz bol kladený taktiež na realizáciu reštrukturalizácie, ktorá bude prebiehať v postupných krokoch. Predstavitelia EADS sa museli zaručiť, že nepríde k prepúšťaniu, ani k uzatvoreniu tovární, ale že celý proces sa zrealizuje v lehote 3 až 4 rokov prostredníctvom alternatívnych opatrení (systémom predčasných dôchodkov, postúpením prevádzok spojeným s externalizáciou výroby, atď.).

Cieľom plánu „Power 8“ by mala byť výrazná redukcia nákladov, ktorá by v roku 2010 mala dosiahnuť až 2 mld. eur ročne, ďalej optimalizácia a racionalizácia výroby, ako aj z toho plynúce zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.

Po zverejnení plánu nastupuje na rad vyjednávanie s odbormi, ktoré v blízkom čase avizujú pristúpenie ku koordinovaným spoločným akciám v rámci všetkých dotknutých prevádzok.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA