EÚ a USA hľadajú nový kompromis v otázke Kosova

EÚ a USA predložia v BR OSN revidovanú rezolúciu, ktorá sa opäť pokúsi vyriešiť otázku statusu Kosova. Kosovský premiér žiada „európske riešenie“, pretože dosiahnutiu dohody v OSN podľa neho bránia neprekonateľné prekážky.

Pozadie

Bezpečnostná rada OSN v súčasnosti rokuje o rezolúcii, ktorá by mala vyriešiť politickú budúcnosť Kosova. Plán predložený mimoriadnym veľvyslancom OSN Martti Ahtisaarim predpokladá de facto nezávislosť bývalej srbskej provincie pod medzinárodným dohľadom. EÚ a USA ho podporujú, Belehrad je však proti akejkoľvek nezávislosti. V BR OSN plán blokuje Rusko. To žiada také riešenie, s ktorým bude súhlasiť aj Belehrad.

Otázky

Nový návrh rezolúcie, ktorý EÚ a USA predložia v najbližšom čase,  vyzýva Srbsko a Kosovo k pokračovaniu rozhovorov na ďalšie štyri mesiace. V snahe získať súhlas Ruska rezolúcia nijako nespomína kosovskú nezávislosť a hovorí len o „ďalšom prehodnotení situácie“.

Kosovský premiér Agim Ceku ale označuje Kosovo za „európsky problém“ a žiada rýchle riešenie, hoci aj mimo OSN. Po stretnutí s predstaviteľom EÚ pre SZBP Javierom Solanom povedal: „Musíme prestať predstierať, že Bezpečnostná rada má odpoveď na každú otázku. Kosovo je pripravené, a Kosovo potrebuje posun hneď.“

Solana však trvá na úlohe OSN: „Pre nás v EÚ je veľmi dôležité, aby existovala rezolúcia Bezpečnostnej rady. Preto budeme ďalej hľadať riešenie cez OSN.“ Dodal: „Toto nie je proces s otvoreným koncom. Je to proces, ktorý má určité časové obmedzenia. No vo vymedzenom čase ho budeme musieť urobiť poriadne, so zdravým rozumom a konštruktívnym prístupom.“

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn 11. júla povedal: „V skratke, musíme urobiť tri veci: po prvé, vyriešiť status Kosova bez zbytočného čakania, po druhé, zachovať podstatu súčasného návrhu riešenia, po tretie, naďalej podporovať európske ašpirácie Kosova a jeho pokrok k EÚ.“

Diplomati EÚ sa obávajú, že odďaľovaním vyriešenia statusu sa premešká príležitosť, ktorú vytvára opätovné otvorenie rokovaní o Stabilizačnej a asociačnej dohode medzi EÚ a Srbskom.

Pozície

Generálny tajomník OSN Ban Ki-mon povedal, že akékoľvek zdržanie, či predlžovanie v tejto otázke nebude výhodné ani pre Balkán, ani pre EÚ. Strany konfliktu vyzval, aby nerobili predčasné jednostranné kroky, ktoré môžu ešte skomplikovať už teraz komplikovanú otázku.

Portugalský premiér, ktorý je teraz na čele EÚ, Jose Socratés povedal: „Európa musí ostať v otázke Kosova zjednotená. To je jediná možná cesta vpred. Musíme sa zapojiť do takých rokovaní, ktoré nám dajú jasný medzinárodný mandát pre Kosovo. Ak je na rokovanie potrebný dlhší čas, musíme ho dostať, aby sa rokovania pohli vpred… Je dôležité vyslať krajinám Balkánu jasný signál, aby sa pozerali na európske riešenie s dôverou.“

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn v Európskom parlamente povedal: „Kosovo je zásadne európskou záležitosťou. Ani Rusko, ani USA nie sú tak priamo ovplyvnení tým, čo sa stane na Balkáne, ako my Európania. Európa zaplatí, ak rozhodovanie o statuse zlyhá. Status Kosova nemôže byť stanovený jednostrannými deklaráciami, či unilaterálnou hrozbou veta, no efektívnym a zodpovedným ultilateralizmom.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA