EÚ bližšie k spoločnej obrane

Ministri obrany EÚ požiadali Európsku obrannú agentúru aby pripravila detailný návrh vytvorenia spoločného programu investícií do obranného výskumu a technológií – čosi ako nového európskeho fondu pre vojenský výskum.

 

Krátka správa

Na stretnutí 7. marca 2006 hodnotili ministri obrany EÚ rozličné možné spôsoby nárastu a výdavkov a spolupráce EÚ v oblasti obranného výskumu a technológie. Európsku obrannú agentúru (EDA) požiadali, aby predložila detailný návrh vytvorenia a fungovania špecializovaného programu EDA pre spoločný výskum a vývoj, rozpočet ktorého by sa naplnil z príspevkov členských krajín. Fond bude riadený agentúrou EDA. Ministri majú prediskutovať konkrétne návrhy na nasledujúcom stretnutí v máji a v júni Európska rada rozhodne, či vytvorenie fondu definitívne schváli.

Ministri tiež podporili ideu pilotného programu pre výskum a vývoj, ktorý by mohol poslúžiť ako model premeny vojenských cieľov EÚ na špecifické technologické priority. Požiadali tiež o predloženie návrhov všeobecnej európskej stratégie obranného výskumu a vývoja, ktorá by identifikovala, ktoré kľúčové budúce technológie majú byť podporené vzhľadom na vojenské potreby a ich ekonomickú dôležitosť v Európe.

EÚ-25 vydáva na obranný výskum a technológie asi dve miliardy eur, čo je päť krát menej než Spojené štáty. Tri štvrtiny z tejto sumy pritom prislúchajú na Francúzsko a Britániu. Fond EÚ začne pravdepodobne s dobrovoľnými príspevkami krajín ochotných participovať. Británia vyhlásila, že fond automaticky nepodporí, Francúzsko mu zas dalo silnú podporu. Už v predchádzajúcich diskusiách bola Británia skôr za spoluprácu na konkrétnych projektoch.

Prostriedky vo fonde budú však minimálne v porovnaní so sumou, ktorú na obranný výskum a technológie vydávajú Spojené štáty. Vytvorenie takéhoto fondu však môže z dlhodobého hľadiska znamenať väčšiu koordináciu obranných výdavkov EÚ – neexistencia jednotnej línie je podstatným faktorom súčasnej neefektívnosti európskej obrannej politiky. Práve Európska obranná agentúra bola vytvorená preto, aby pomohla zjednotiť obranné politiky členských krajín.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA