EÚ čiastočne uvoľní obmedzenia na letiskách

Pasažieri by si v budúcnosti mali ušetriť starosti na letiskách v EÚ. Komisia sa rozhodla uvoľniť bezpečnostné opatrenia, ktoré majú denne za následok tisíce litrov skonfiškovaných parfumov a alkoholu.

Krátka správa

Komisia prijala 31. júla 2007 nariadenie, ktoré umožní cestujúcim z tretích krajín, ktorí si kúpili v duty free predajniach tekutiny a menia let v EÚ, aby si ponechali svoje nákupy.

Od minulého novembra museli byť tekutiny zakupené v duty free predajniach mimo EÚ, ktoré prekračovali stanovené množstvo povolené v príručnej batožine (100ml), skonfiškované z bezpečnostných dôvodov.

Opatrenie spôsobilo rozhorčenie cestujúcich, zdržania pri kontrolách a viedlo tiež k vytvoreniu skutočných „vínových jazier“ na európskych letiskách.

Nové nariadenie umožní Komisii udeliť výnimku pre tretie krajiny, keď si overí, že sa na ich letiskách uplaťňujú ekvivalentné bezpečnostné štandardy. Umožní tak ponechanie si tekutín zakúpených v duty free predajniach pre lety naviazané na EÚ.

„Musíme sa usilovať o rovnováhu medzi bezpečnosťou lietania a pohodlím pasažierov. Toto nové nariadenie je krokom správnym smerom. Pripravuje cestu pre zbavenie sa nepotrebných obmedzení pre tranzitných pasažierov prichádzajúcich z letísk mimo EÚ, ktoré aplikujú podobné bezpečnostné štandardy, čo sa týka tekutín“, povedal komisár pre dopravu Jaques Barrot.

Očakáva sa, že Komisia ohlási prvé úľavy túto jeseň.

Európske letiská vítajú tento krok. Súčasná situácia má „ďalekosiahle dopady na letiská v Európe, operačne aj finančne“, kedže sú nútené konfiškovať „neudržateľne veľké“ množstvá tekutín každý deň.

Európska cestovná obchodná rada (European Travel Retail Council – ETRC) rovnako uvitala toto oznámenie. „Je to veľký krok vpred pre cestovný priemysel ako celok, umožnujúci vybraným letiskám normálne predávať produkty pasažierom smerujúcim do EÚ.

Prezident ETRC Franc O’Connell dodal: „Je absolútne nevyhnutné, aby sa duty free predajcovia zmobilizovali a primäli svoje vlády k jednaniu s Európskou komisiou.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA