EÚ má posolstvo pre nového amerického prezidenta

Hoci si obyvatelia USA volia svojho prezidenta dnes, ministri zahraničia EÚ už včera vydali pre budúceho šéfa Bieleho domu diplomatické posolstvo. Na svojom neformálnom zasadnutí sa zhodli, že transatlantické vzťahy musia byť vyváženejšie, než boli doteraz.

Ministri zahraničia európskej 27-ky, sa včera spoločne s Javierom Solanom a Benitou Ferrero-Waldner stretli v juhofrancúzskom Marsielle, aby diskutovali o posolstve pre nového amerického prezidenta, o ktorom sa rozhodne dnes, 4. novembra.

Diplomatický text sa vytváral takmer dva mesiace. Jeho hlavnou myšlienkou je výzva na väčšiu vyváženosť transatlantického partnerstva medzi USA a európskymi krajinami. EÚ a americkí partneri musia spoločne predchádzať regionálnym krízam a súčasne hľadať odpovede na globálne výzvy, medzi nimi aj na klimatické zmeny a svetovú finančnú krízu.

Francúzsky minister Bernard Kouchner, povedal: „Svet sa zmenil, pretože sme zistili, že skvelý štát, ktorý zostane skvelým štátom, už nie je jediným, koho znepokojujú svetové problémy.“ Dodal, že EÚ je v dnešných dobách „rozhodnejšia,“ čo by mal nový americký prezident zohľadniť pri formulácii svojej zahraničnej politiky.

Transatlantické partnerstvo nemôže byť dlhšie založené na tom, že Európa od USA stále niečo žiada, ale je čas, aby európske krajiny pristúpili k činom, povedal ešte pred ministerskou shôdzkou David Milliband, šéf britskej diplomacie. Dodal, že Európa musí spolupracovať s akoukoľvek americkou administratívou, ktorú si tamojší obyvatelia zvolia.

Benita Ferrero-Waldner, komisárka pre vonkajšie vzťahy, podporila myšlienku rovnocennejšieho partnerstva, ktoré je odrazom rastúcej roly EÚ na medzinárodnej scéne: „Chceme mať s USA silnejší vzťah a preto si myslím, že je nevyhnutné, aby sme si povedali, aké témy pokladáme za dôležité.“

Zásadným posunom diplomatického textu je výzva na posun od tradične bilaterálnych vzťahov jednotlivých členských krajín s USA ku vzťahom, kde bude 27 štátov vo väčšej miere reprezentovať EÚ. Ako hlavný dôvod, pre ktorý vzťahy s USA za ostatných 8 rokov výrazne ochladli, ministri označili prílišný unilateralizmus Georga W. Busha v medzinárodnej politike. EÚ preto vyzvala na posilnenie viacstrannej diplomacie na platforme OSN. Dokument Francúzskeho predsedníctva hovorí, že príkladom nového prístupu k medzinárodnej politike má byť spoločné hľadanie riešenia pre konflikt medzi Izraelom a Palestínou, či hľadanie východiska zo súčasnej situácie v Afganistane.

Dokument schválili ministri, Vysoký predtaviteľ pre SZBP a komisárka pre vonkajšie vzťahy na tzv. stretnutí „Gymnich.“ Ide o neformálne stretnutie ministrov zahraničia, ktoré je pomenované podľa nemeckého mesta, kde sa tento typ schôdzky uskutočnil po prvýkrát.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA