EÚ musela vedieť o akciách CIA na svojom území

Viacero zdrojov zo CIA potvrdilo vyšetrovaciemu výboru Európskeho parlamentu pôsobenie CIA na území členských štátov Únie.

 

Krátka správa

Členovia vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu poverení prešetrením podozrení z únosov a tajných väzení na území EÚ, zverejnili po návšteve Washingtonu vyjadrenia niektorých predstaviteľov CIA. Aj napriek faktu, že informácie, ktoré členovia výboru obdržali boli kusé a nekonzistentné, zhodovali sa v jednom: akcia takéhoto rozmeru by bez vedomia a aktívnej účasti niektorých európskych vlád nebola možná.

Americký zdroj potvrdil existenciu siedmych „čiernych miest“ v niektorých ázijských, európskych a afrických krajinách, v ktorých CIA tajne operuje. Zároveň dodal, že centrá v Európe boli, pod tlakom vyvíjaným zo strany európskych médií, uzatvorené.

Spravodajca vyšetrovacieho výboru a poslanec za Socialistov G. Fava povedal, že viac ako jeden zdroj zo CIA potvrdil, že v rámci týchto akcií bolo v Európe transportovaných 30-50 podozrivých. Zdroj poprel rozsah letov, ktoré zverejnil výbor koncom apríla vo svojej predbežnej správe (pozri EurActiv.sk 27. apríl 2006).

Šéf zahraničnej politiky EÚ Javier Solana na stretnutí s členmi výboru začiatkom mája razantne poprel, že by o tajných aktivitách CIA na území EÚ niečo vedel (pozri EurActiv.sk 4. máj 2006).

Poslanci Európskeho parlamentu obvinili európske vlády, že sa chcú zbaviť svojej zodpovednosti a celú kauzu chcú ututlať. Vynárajú sa však aj otázky o účinnosti práce samotného výboru, keďže podľa kritikov za takmer polročné pôsobenie neprišiel so žiadnymi relevantnými dôkazmi.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA