EÚ musí rešpektovať právo na súkromie

Peter Hustinx, európsky kontrolór ochrany údajov, varoval inštitúcie EÚ že od roku 2007 začne tvrdo postihovať prípady, v ktorých nebude plne zabezpečené právo na súkromie.

 

Krátka správa

Na prezentácii výročnej správy pre rok 2005 označil Hustinx za prioritu hodnotenie predchádzajúcich praktík členských krajín v oblasti zadržiavania telekomunikačných údajov.

„Nie je to len právna povinnosť, ale aj kritický príspevok prinášajúci hodnotu inštitúciám EÚ“, povedal Hustinx novinárom v Bruseli 19. apríla 2006. Dodal tiež, že bude monitorovať plnenie cieľa vytvorenia siete úradníkov, ktorí budú mať v inštitúciách EÚ na starosti ochranu údajov.

Pri spätnom pohľade na 2005 Hustinx konštatoval, že „mnoho sa podarilo dokončiť“ pokiaľ ide o ochranu údajov v EÚ, no „ešte viac vecí len čaká na dokončenie“. S 20 zamestnancami je úrad pre ochranu údajov najmenšou z nezávislých inštitúcií EÚ.

„Smutným momentom bol minulý december, keď sa Rada a Parlament dohdoli na zadržiavaní údajov“, povedal Hustinx a dodal: „To prevrátilo pravidlá naruby. Doteraz platilo „Nebudeš uchovávať viac údajov, než je potrebné“, teraz je presne to povinnosťou. Stále pochybujem o potrebnosti týchto opatrení, no keď už bolo rozhodnutie prijaté, potrebujú zásadné zabezpečenie (proti zneužitiu). Po tejto stránke je smernica trochu slabá.“

Ochrana súkromia sa stala horúcou politickou témou v kontexte boja proti terorizmu. Vlády a bezpečnostné agentúry sa snažia získavať a uchovávať stále väčšie množstvo údajov vo viere, že tak môžu predchádzať budúcim útokom. Kritici tohto prístupu tvrdia, že efektívne spracovanie takého množstva údajov je prakticky nemožné, a tieto praktiky ohrozujú jedno zo základných ľudských práv – právo na súkromie.

Úrad pre ochranu údajov bol vytvorený Reguláciou (EC) 45/2001, kontrolór bol menovaný koncom roku 2003.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA