EÚ musí rešpektovať právo na súkromie

Peter Hustinx, európsky kontrolór ochrany údajov, varoval inštitúcie EÚ že od roku 2007 začne tvrdo postihovať prípady, v ktorých nebude plne zabezpečené právo na súkromie.

biometrické, občianske práva, 1984, sledovanie
biometrické, občianske práva, 1984, sledovanie

 

Krátka správa

Na prezentácii výročnej správy pre rok 2005 označil Hustinx za prioritu hodnotenie predchádzajúcich praktík členských krajín v oblasti zadržiavania telekomunikačných údajov.

„Nie je to len právna povinnosť, ale aj kritický príspevok prinášajúci hodnotu inštitúciám EÚ“, povedal Hustinx novinárom v Bruseli 19. apríla 2006. Dodal tiež, že bude monitorovať plnenie cieľa vytvorenia siete úradníkov, ktorí budú mať v inštitúciách EÚ na starosti ochranu údajov.

Pri spätnom pohľade na 2005 Hustinx konštatoval, že „mnoho sa podarilo dokončiť“ pokiaľ ide o ochranu údajov v EÚ, no „ešte viac vecí len čaká na dokončenie“. S 20 zamestnancami je úrad pre ochranu údajov najmenšou z nezávislých inštitúcií EÚ.

„Smutným momentom bol minulý december, keď sa Rada a Parlament dohdoli na zadržiavaní údajov“, povedal Hustinx a dodal: „To prevrátilo pravidlá naruby. Doteraz platilo „Nebudeš uchovávať viac údajov, než je potrebné“, teraz je presne to povinnosťou. Stále pochybujem o potrebnosti týchto opatrení, no keď už bolo rozhodnutie prijaté, potrebujú zásadné zabezpečenie (proti zneužitiu). Po tejto stránke je smernica trochu slabá.“

Ochrana súkromia sa stala horúcou politickou témou v kontexte boja proti terorizmu. Vlády a bezpečnostné agentúry sa snažia získavať a uchovávať stále väčšie množstvo údajov vo viere, že tak môžu predchádzať budúcim útokom. Kritici tohto prístupu tvrdia, že efektívne spracovanie takého množstva údajov je prakticky nemožné, a tieto praktiky ohrozujú jedno zo základných ľudských práv – právo na súkromie.

Úrad pre ochranu údajov bol vytvorený Reguláciou (EC) 45/2001, kontrolór bol menovaný koncom roku 2003.

REKLAMA

REKLAMA