EÚ podpíše dohody o vízach so Srbskom a Bosnou

Cieľom dohody o zmiernení vízového režimu a repatriácii je uľahčiť získavanie schengenských víz tým, ktorí často cestujú do EÚ a zároveň uplaťňovať jasné pravidlá v boji proti nelegálnej migrácii. Srbsko spolu s Bosnou a Herzegovinou ich podpíšu v septembri.

Krátka správa

Komisia získala od Rady mandát viesť rokovania o dohodách v novembri 2006. Srbsko ukončilo rokovania o zmiernení vízového režimu v máji 2007, mesiac po tom, čo boli uzavreté rokovania s Albánskom, Bosnou a Herzegovinou, Čiernou Horou a Macedónskom.

Eurokomisár pre bezpečnosť a spravodlivosť Franco Frattini zdôraznil, že „tieto dohody sú mimoriadne dôležité”. Som presvedčený, že  zjednodušenie kontaktov medzi Srbskom a EÚ môže veľmi pomôcť pri zvyšovaní vzájomného porozumenia a zlepšení našich vzťahov vo všetkých oblastiach. Som rád, že prostredníctvom dohody o repatriácii sa obe strany zaviazali bojovať proti nelegálnej migrácii.“

Cieľom dohody je uľahčiť získavanie víz tým, ktorí cestujú najviac a zároveň bojovať proti nelegálnej migrácii. Poplatok za vydanie víz sa zníži z 60 eur na 35, niektoré kategórie žiadateľov o víza ich budú mať dokonca bezplatne. Pre novinárov, študentov a biznismenov sa zjednodušia dokumnety potrebné pre žiadosť o víza. Ako informovala TASR, prieskum vykonaný minulý rok zistil, že veľká väčšina srbských študentov ešte v živote nebola v zahraničí. Pre častých cestujúcich do EÚ sa budú vydávať viac-vstupové víza s dlhodobou platnosťou. Držitelia diplomatických pasov, nebudú podliehať vízovej povinnosti.

Dohoda tiež stanovuje presné pravidlá a procedúry pre úrady členských štátov EÚ ako aj Srbska a Bosny pokiaľ ide o spôsob dopravy ľudí, ktorí sa v danej krajine zdržiavajú nelegálne. Týka sa to najmä Srbska, ktoré musí rátať s navrátením veľkého počtu svojich občanov. Ustanovenia dohody o repatriácii sa budú týkať aj občanov tretích krajín či apolitov, ak existuje priame spojenie s jednou zo strán dohody.

Dohody sa podpíšu počas stretnutia ministrov vnútra Západného Balkánu, ktoré sa uskutoční 17. a 18. septembra v Bruseli. Po podpise bude ešte nasledovať proces ratifikácie a dohody vstúpia do platnosti na začiatku roka 2008. Občania krajín EÚ nepotrebujú víza do krajín Západného Balkánu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA