EÚ s Ruskom najmä o energetike a vízach

Lídri EÚ sa 25. a 26. mája stretávajú v čiernomorskom prístave Soči na summite, na ktorom budú s ruskými proťajškami hovoriť aj o strategických dlhodobých vzťahoch medzi EÚ a Ruskom.

 

Krátka správa

Hlavnou témou summitu EÚ-Rusko však bude vytváranie štyroch „spoločných priestorov“. Cestovná mapa ich vytvorenia bola prijatá v máji 2005. „Spoločné priestory“ vytvárajú rámec posilňovania strategického partnerstva na základe spoločných hodnôt a zdieľaných záujmov. Pokrývajú:

  • ekonomické otázky a životné prostredie,
  • otázky slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,
  • vonkajšiu bezpečnosť, vrátane krízového manažmentu a nešírenia zbraní hromadného ničenia,
  • a výskum a vzdelávanie, vrátane kultúrnych otázok.

Na summite prebehnú aj predbežné konzultácie o predĺžení Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorá bola medzi EÚ a Ruskom podpísaná v roku 1997 pôvodne na obdobie 10 rokov. Hovoriť sa bude aj o energetickej bezpečnosti a obe strany podpíšu dve dohody – o zjednodušení vízového režimu a readmisii.

Spomedzi medzinárodných otázok bude špeciálna pozornosť venovaná mierovému procesu na Blízkom východe, iránskemu nukleárnemu programu, a situácii na Balkáne.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA