EÚ + USA = nový multilateralizmus?

Štyridsať dní pred voľbou nasledujúceho amerického prezidenta sa José M. Barroso a Benita Ferrero-Waldnerová vyslovili za nové partnerstvo s USA a reformovanie dôležitých medzinárodných inštitúcií.

Európa vkladá veľké nádeje do nového prezidenta USA, ktorý vzíde z blížiacich sa novembrových volieb. Nezávisle od seba to vyjadrili počas svojej návštevy v USA predseda Európskej komisie, José Manueal Barroso, a komisárka pre vonkajšie vzťahy, Benita Ferrero-Waldnerová.

Barroso vystúpil zo svojím prejavom „List z Bruselu ďalšiemu prezidentovi USA“ na pôde Harvardskej univerzity. Vo svojej reči sa však zdržal vyjadrenia preferencie, ktorého z kandidátov by EÚ radšej videla v Bielom dome. Povedal: „Či už píšem prezidentovi McCainovi, alebo prezidentovi Obamovi, hodnoty, ktoré zdieľajú USA a EÚ, zostávajú rovnaké.“ Na druhej strane, politiky ako boj proti klimatickým zmenám, či posilňovanie multilateralizmu na medzinárodnej scéne, sa zdajú byť realizovateľnejšie v prípade, ak bude americkú vládu viesť kandidát Demokratickej strany.

Pojem „multilateralizmus“ sa objavil v Barrosovom prejave na piatich miestach. Aj v kontexte udalostí v Gruzínsku predseda Komisie povedal, že multilateralizmus je „nielen žiaduci, ale aj nevyhnutný.“ Dodal, že „EÚ a USA teraz musia spojiť sily smerom k niečomu ako nový multilateralizmus.“

„Máme transatlantický trh, NATO, Transatlantickú hospodársku radu a ďalšie nástroje, ktoré by mali byť aj naďalej nástrojom pre maximalizáciu vzájomných ziskov,“ povedal Barroso. „Myslím si však, že by sme sa mali posunúť ďalej a definovať agendu spoločných krokov pre nový multilateralizmus, z ktorého by získal celý svet. Od klimatických zmien po obchod, od rozvoja k [boju proti] terorizmu, to sú výzvy, ktoré si od Európanov a Američanov žiadajú, aby sa dohodli na novej multilaterálnej agende,“ dodal.

Ferrero-Waldnerová vystúpila na World Leadership Forum 2008, ktoré organizovala Asociácia pre zahraničnú politiku v New Yorku. Komisárka načrtla svoju predstavu, akým spôsobom by bolo potrebné reformovať svetové inštitúcie. Pripomenula publiku objavujúce sa nové výzvy, medzi nimi napríklad hospodársky rast Číny a Indie. Podľa nej, globálne inštitúcie sa týmto realitám „musia prispôsobiť.“

„Znamená to reformovanie OSN, G8. Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, ktoré budú lepšie reflektovať svet v 21. storočí. Podľa môjho názoru, pozornosť MMF by sa mala preniesť z monetárnych otázok na výzvy globálnych finančných trhov. Podľa môjho názoru to znamená stále miesto EÚ na niektorej z úrovní Bezpečnostnej rady. A súčasne to znamená, že Bezpečnostná rada, ktorá prijme nové väčšinové hlasovanie, bude môcť urýchlenými procedúrami odpovedať na humanitárne katastrofy, ktoré si vyžadujú urgentnú odpoveď,“ vysvetlila Ferrero-Waldnerová.

Akokoľvek, komisárka sa vo svojom prejave zamerala najmä na energetické otázky. Dospela k záveru, že Európa a USA musia tieto otázky riešiť spoločne, ruka v ruke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA