EÚ vraj klame o svojej rozvojovej pomoci

Konfederácia európskych mimovládnych rozvojových organizácií Concord obvinila členské štáty Európskej únie z nafukovania údajov o finančných prostriedkoch investovaných do rozvojovej pomoci.

 

Krátka správa

Niektoré krajiny započítavajú do prostriedkov rozvojovej pomoci aj výdavky súvisiace s odpustením dlhov, poskytovaním ubytovania pre utečencov a vzdelávania študentov tretích krajín na európskych univerzitách. Keďže tieto prostriedky nepredstavujú novú finančnú pomoc pre chudobné krajiny a naviac nikdy neopustili územie Únie, nemôžu byť považované za súčasť rozvojovej pomoci. Údaje súvisiace s množstvom finančných prostriedkov plynúcich na rozvojovú pomoc najčastejšie, podľa európskych mimovládnych organizácií, nafukujú Francúzsko, Veľká BritániaNemecko. Chválu si od mimovládnych organizácií naopak vypočuli ŠvédskoLuxembursko, a to nielen za minimálne znevažovanie údajov, ale aj za vysokú úroveň pomoci.

Pokarhané krajiny Únie týmto prístupom nerešpektujú dohodu dosiahnutú na pôde OSN v roku 2002 o tom, že odpustenie dlhov by malo dopĺňať rozvojovú pomoc a nie byť jej súčasťou. Na budúci rok by malo OECD znovu rozhodnúť o tom, ktoré prostriedky budú súčasťou rozvojovej pomoci.

Oficiálna rozvojová pomoc EÚ (Official Development Assistance – ODA) je primárne orientovaná na znižovanie chudoby v rozvojových krajinách. Európska Únia je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete.

Kolektívnym cieľom európskych vlád stanoveným pre roky 2002-2006 bolo dosiahnutie 0,39% podielu HNP na rozvojovú pomoc. Minulý rok členské štáty Únie prisľúbili, že do roku 2013 navýšia pomoc pre chudobné krajiny na 0,7% HNP.

Z nových členských krajín, ktoré do Únie vstúpili v máji 2004 dala v roku 2005 na rozvojovú pomoc najviac Malta (0,18% HNP), najmenej Cyprus (0,04%).

Slovensko sa po vstupe do Únie automaticky zapojilo do spoločného európskeho systému poskytovania rozvojovej pomoci. V roku 2005 bola rozvojová pomoc Slovenska vo výške 0,09% HNP.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA