Euroatlantické perspektívy obrany Slovenska

Dňa 25. apríla 2006 sa v hoteli Radisson SAS Carlton uskutočnila konferencia k historicky prvému Komplexnému hodnoteniu obrany SR za rok 2005.

 

Pozadie

Komplexné hodnotenie obrany SR prišiel odbornej verenosti predstaviť minister obrany Martin Fedor, ktorý svojim prejavom celú konferenciu otvoril.

Konferencia bola rozdelená do dvoch panelov: Obrana SR v novom bezpečnostnom prostredíOzbrojené sily SR ako spojenec a partner. Bezprostredne po skončení oboch panelov nasledovala diskusia s prednášajúcimi.

Celá konferencia sa niesla v znamení zmeneného charakteru bezpečnostného prostredia, ktoré je výsledkom strachu z medzinárodného terorizmu. Podľa hodnotenia Slovensku nehrozí bezprostredná vojenská hrozba, ani ohrozenie teritoriálnej suverenity, ale globálna hrozba terorizmu. Ako povedal minister M. Fedor: „Musíme byť schopní očakávať neočakávané“. Túto výzvu musí odzrkadľovať aj celková obranná stratégia krajiny.

Otázky

SR realizovala svoje bezpečnostné záujmy v kvalitatívne novom prostredí – ako plnohodnotný člen EÚ a NATO. Bezpečnostná stratégia SR Obranná stratégia SR, ktoré schválila Národná Rada v septembri 2005, sú obsahovo a metodologicky zviazané so strategickou koncepciou Aliancie a Európskou bezpečnostnou stratégiou.

Slovensko v uplynulom roku posilnilo vojenskú účasť v operáciách medzinárodného krízového menežmentu pod vedením NATO a EÚ na Balkáne, v Iraku a v Afganistane. V súlade s deklarovaným princípom vzájomnej komplementarity medzi NATO a EÚ sa Slovensko zapojilo do budovania bojových jednotiek EÚ, ktoré vytvorí na jednej strane s Českou republikou, na strane druhej s Poľskom, Nemeckom, Lotyšskom a Litvou.

Pozície

Slovensko podľa ministra obrany nemá na to, aby budovalo iné sily pre NATO a iné pre EÚ. Preto sa pracuje na jednom balíku síl schopných na nasadenie buď v rámci NATO, alebo EÚ. Prvá jednotka spôsobilá na nasadenie v rámci NATO by mala byť k dispozícii k 1. januáru 2008 a pripravenosť podielať sa na operáciách v rámci bojových jednotiek EÚ by mala byť dosiahnutá v roku 2009.

V. Jakabčin z ministerstva obrany SR povedal, že Slovensko sa nebude vyhýbať žiadnym záväzkom, ktoré vyplývajú z jeho členstva v medzinárodných organizáciách. Trend pôsobenia SR v medzinárodných organizácií hovorí o posune ťažiska: z pôsobenia v rámci OSN k vedeniu operácií zastrešených NATO a EÚ. Prácou vojaka je podľa Jakabčina „účasť na operáciách a v misiách“.

Na konferencii vystúpila aj analytička Inštitútu pre verejné otázky (IVO) O. Gyarfášová, ktorá sa vo svojom prejave zamerala na otázku obrany z pohľadu médií a verejnej mienky. Podľa výskumov verejnej mienky je EÚ vnímaná ako najsilnejší garant našej bezpečnosti, zatiaľ čo kvalitatívne lepšie vybavené a silnejšie NATO má negatívnejší imidž. Analytička zdôraznila, že imidž oboch organizácií treba posilňovať paralene a nedávať občanom na výber buď – alebo.

Gyarfášová povedala: „Slovensko nie je len príjemcom, ale už aj poskytovateľom bezpečnosti […] Účasť na zahraničných misiách je aj v našom bezpečnostnom záujme“. Okrem toho, vo výskumoch verejnej mienky až pätina občanov priznala, že v čase teroristických útokov na Londýn v júli 2005, mali v meste niekoho blízkeho. Aj z toho jasne vyplýva, že terorizmus a jeho hrozba sa Slovenska priamo dotýka, a preto sa na ňu treba pripraviť.

Armáda sa na Slovensku podľa výskumov dlhodobo teší vysokej miere dôvery medzi verejnosťou. Dôvera síce po nedávnej tragickej havárii dopravného vojenského lietadla poklesla, stále je však veľmi vysoká.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA