Európa: Najväčšou bezpečnostnou hrozbou je Čína

Nie USA, ani Irán, ale Čína je podľa prieskumu verejnej mienky považovaná Európanmi za najväčšiu hrozbu pre globálnu bezpečnosť.

Stiahnuť na seba pozitívnu pozornosť celého sveta v súvislosti s olympiádou je cieľom každej usporiadateľskej krajiny. Čína sa síce už niekoľko týždňov objavuje na tiltulkách svetových médií, avšak nie práve v najlepšom svetle. Tak ako majú OH moc posilniť pozitívny efekt, zdá sa, že aj negatívnu reklamu dokážu znásobiť.

Prieskum, ktorý firma Harris pripravila pre Financial Times, zistil, že väčšina opýtaných v piatich najväčších európskych krajinách považuje za najväčšiu hrozbu globálnej bezpečnosti Čínu. Peking odsunul na druhé miesto i Spojené štáty americké, ktoré podobnému prieskumu kraľovali pred rokom.

V priemere všetkých krajín 35 % ľudí označilo na prvom mieste rebríčka Čínu, v Taliansku to bolo až 47 %, 36 % vo Francúzsku, 35 % v Nemecku a 27 % v Británii. Španielsko bolo jedinou skúmanou krajinou, kde väčšina opýtaných opakovane udala za najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť sveta USA.

Prieskum sa uskutočnil na prelome marca a apríla, teda tesne po nepokojoch v Tibete, na vzorke 5391 respondentov. Z troch po sebe idúcich prieskumoch, z rokov 2006, 2007 a 2008 je zrejmý každoročný percentuálny nárast pre Čínu ako hrozbu globálnej stability.  

“Príbeh posledných piatich rokov bol o ekonomických príležitostiach. Príbeh posledných šiestich mesiacov bol o Číne ako hrozbe v Darfúre a Tibete”, povedal pre FT Mark Leonard z Rady pre zahraničné vzťahy (Council on Foreign Relations). Imidžu Číny nepomáha ani fakt, že ju Amnesty International vyhlásila za najusilovnejšieho vykonávateľa trestu smrti na svete s 470 popravami vykonanými za minulý rok, čo je viac ako v Iráne, kde najvyšší trest dostalo v roku 2007 377 ľudí.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA