Európsky príkaz na vydanie dôkazov schválený

Európski ministri sa dohodli na pravidlách, ktoré uľahčia prácu sudcom a žalobcom pri výmene dôkazov a vyšetrovaní cezhraničných zločinov.

 

Krátka správa

Na takzvanom európskom príkaze na vydanie dôkazov sa dohodli ministri vnútra členských krajín v Luxemburgu 1. júna. Ten má byť akýmsi doplnkom európskeho zatykača. Na základe príkazu si budú môcť sudcovia a ostatní právni úradníci rýchlejšie vymieňať dôkazné materiály, dokumenty a údaje. Aj napriek faktu, že v dohode sa nehovorí o čase, v ktorom budú musieť byť dôkazy poskytnutné, čakacie lehoty, ktoré v súčasnosti dosahovali niekoľko mesiacov, by sa mali nepochybne skrátiť.

Príkaz síce nepokrýva údaje telekomunikačných spoločností, vzorky DNA, ani odtlačky prstov, ale ak dá členská krajina súhlas, môžu byť jeho súčasťou aj materiály tohto charakteru.

Ministri sa pokúšali podobnú agendu schváliť 3 roky. Spočiatku vychádzali z rôznych pozícií, až sa nakoniec v Luxemburgu jednohlasne zhodli. Na základe holandských požiadaviek sa ministri dohodli na princípe, že súdne orgány členských krajín môžu odmietnuť vydať dôkazy v prípadoch, že „zločin bol spáchaný výlučne, alebo čiastočne na území rozsudok vynášajúceho štátu”. Nemecko si tiež vynútilo výnimku; nebude musieť vydať dôkazy v 6 prípadoch (vrátane terorizmu a rasizmu), ktoré nie sú podľa nemeckého stanoviska v texte jasne definované a nie sú v súlade s princípmi nemeckého právneho poriadku.

Príkaz musia členské krajiny implementovať do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti dohody.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA